Hoppa till innehåll

Europa måste ta ledningen med ultrasnabb datatrafik – artikel i SvD

Europa måste bli nummer ett i den nya globala kunskapsekonomin. Därför uppmanar jag i dag i samband med Post- och Telestyrelsens årliga konferens i Stockholm EU-kommissionen att ta ett antal nya snabba steg, skriver Gunnar Hökmark (M).

Mitt i Europas ekonomiska kris finns det enkla politiska beslut som kan bidra till bättre statsfinanser, tillväxt och gemensam konkurrenskraft. Det handlar om att Europa ska bli bäst när det gäller ultrasnabba bredband och mobil datatrafik.

Det som kan kallas Internetekonomin präglas över hela världen av en snabb tillväxt och en extremt snabb utveckling av nya tjänster och nytt företagande. De senaste fem åren har Internetekonomin stått för mer än 20 procent av de avancerade ekonomiernas tillväxt.

Utvecklingen är unik jämfört med i stort sett varje annat område. Den mobila datatrafiken ökar exponentiellt. Den globala datatrafiken kommer att ha femdubblats fram till 2017. I år kommer antalet abonnemang för mobil telefoni överskrida antalet människor på jorden. År 2017 kommer 85 procent av världens befolkning att ha tillgång till Internet genom mobil telefoni.

Medan vi i Europa har målet att ha datahastigheter om 100 Mbps för hälften av hushållen 2020 och 30 Mbps för resten, utvecklas i länder som Sydkorea, Japan och i Hongkong en normalitet på 1 Gbps genom fibrer. I Ryssland ökar antalet fiberuppkopplingar med mer än i hela EU. Och fiber till hushållen och till kontor är avgörande för höghastighetsinternet.

I Kina finns i dag mer än en miljard mobila abonnemang. I USA, Latinamerika och i Asien liksom i Afrika frigörs spektrum för mobil datatrafik utöver 800-nätet, som nyligen öppnat upp för 4 G i Sverige, i det som kallas 700-nätet som är ger lång räckvidd.

Som Europaparlamentets rapportör för den europeiska spektrumlagstiftningen drev jag i förhandlingar med medlemsstaterna igenom att 800-bandet skulle frigöras för mobil datatrafik senast den 1 januari 2013. Jag fick också stöd för målet att EU senast till 2015 ska ha öppnat upp frekvenser motsvarande sammanlagt 1200 Mhz för mobil datatrafik, Vi kom också fram till att ett antal frekvensområden skulle frigöras för wifi-användning.

Mina förslag om att man ska kunna surfa på lokala nät inom hela EU i stället för att koppla upp sig via dyr roaming samt att konkurrens ska råda för fiberuppkopplingar ända hem till hushållen har nu blivit till europeisk lagstiftning.

Allt detta är bra men räcker inte i en snabbt föränderlig värld. Därför uppmanar jag i dag i samband med Post- och Telestyrelsens årliga konferens i Stockholm EU-kommissionen att ta ett antal nya snabba steg:

För det första att redan i år 2013 ta initiativet till att 700-bandet frigörs för mobil datatrafik inom hela EU. Markbundna tv-sändningar kan omlokaliseras till andra frekvensområden.

För det andra att licenser till 700-bandet används för att skapa paneuropeiska operatörer vilket skulle leda till att vi lämnar allt vad roaming heter bakom oss, driver fram ökad konkurrens och en utveckling av all mobil datatrafik till en europeisk telekommarknad.

En licens som täcker hela EU kommer vara väsentligt mer värd än när den styckas upp i 28 medlemsstater vilket innebär att medlemsstaternas intäkter för sin del i den europeiska licensen blir ett större bidrag till statsfinanserna än om man var och en fördelar nationella licenser.

För det tredje att vi slutar tala om Mbps och fokuserar på Gbps. Jag har fått Europaparlamentets industriutskott bakom mig i att målen ska vara 1Gbps för hälften av Europas hushåll 2020 och 100 Mbps för resten. Därmed överbryggar vi digitala klyftor, binder samman alla delar av Europa med höga hastigheter och ger bland annat våra universitetsstäder globalt ledande hastigheter. Kriterierna för offentligt stöd till fiberutbyggnad ska därför utformas utifrån detta och bidra till konkurrens.

För det fjärde att konkurrensen mellan olika aktörer inte får rubbas. Bidrag ska ges bara där det saknas kommersiell grund för investeringar eller där enskilda operatörer kan höja kapaciteten utöver vad som i dag är kommersiellt efterfråga. Regionalfonderna kan här få en vettig användning när det gäller att säkra utbyggnad till alla. Konkurrensen mellan teknik och olika operatörer ska stärkas.

För det femte att vi utnyttjar detta till att nu göra Europas inre marknad till en gemensam digital marknad. Den digitala utvecklingen skapar ett förnyelsetryck som kan göra världens största ekonomi EU till världens mest dynamiska marknad.

Detta är beslut som bör fattas redan 2013. Varje fördröjning och varje uppskjutet beslut är en fördröjning av tillväxt och uppskjuten konkurrenskraft. Europa kan bli nummer ett i den nya globala kunskapsekonomin.

GUNNAR HÖKMARK (M)

ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande i dess största partigrupp EPP