Hoppa till innehåll

Europa måste återta ledarskapet- artikel i Skånska Dagbladet

Europa var länge en världsledande stormakt inom telekom. Omfattande avregleringar på telekommarknaden under 1980- och början av 90- talet tvingade tillbaks statliga monopol till förmån för privat ägande och konkurrens.  Samtidigt bidrog den gemensamma europeiska GSM standarden (2g) till att europeiska företag kunde utveckla och sälja produkter till en ”hemmamarknad” om flera 100 miljoner konsumenter. EU kunde skörda frukterna och telekomföretag såsom Nokia och Ericsson dominerade världsmarknaden. 

Nu ser vi hur en annan bild växer fram. När Nokia säljer sin mobiltelefonverksamhet till Microsoft har det finska företaget tappat uppemot 1 330 miljarder kronor i marknadsvärde jämfört med år 2000. Under samma period ökade amerikanska Apple sitt marknadsvärde med över 3 990 miljarder kronor vilket är större än Sveriges BNP. När det amerikanska mobilföretaget Verizon förra veckan tillkännagav att man köper ut brittiskt Vodafone för rekordsumman 865 miljarder kronor, var det ett uttryck för samma trend. Amerikanska företag investerar medan deras europeiska motsvarigheter avyttrar för att koncentrera verksamheten och täcka förluster.

I slutet av 2013 förväntas 20 % procent av alla mobila uppkopplingar i USA gå över 4G. Motsvarande siffra i Europa är två procent och många EU länder finns inte ens med på den globala 4G kartan.  Nordamerikanska telekomföretag har tillgång till en marknad om 371 miljoner trådlösa mobilabonnemang. EU:s största marknad är drygt 80 miljoner.  Europa håller på att förlora ledarskapet.

Svårigheten att uppnå skalfördelar på en marknad som i bästa fall är ett lapptäcke av 28 nationella marknader gör att investeringar i större utsträckning söker sig till USA eller andra växande ekonomier i vår omvärld. Den nationella logik som präglar EU:s telekommarknad fragmenterar marknaden och leder bland annat till skyhöga roamingkostnader för oss konsumenter. Roaming är en följd av den nuvarande fragmenteringen och upphör i Europa genom att en gemensam telemarknad blir verklighet

Denna logik måste brytas om vi ska återta ledarskapet och göra Europa till det globala förstavalet för investerare som söker avkastning och skapar tillväxt. 

Med rätt beslut nu kan vi få en investeringsintensiv telekommarknad som förverkligar en digital ekonomi som i sin tur driver vidare den ekonomiska integrationen från dagens begränsningar. Vi tar nu viktigt steg i denna riktning när EU – Kommissionen enligt sina planer presenterar förslag hur förnyelsen av den europeiska telekommarknaden ska kunna genomföras. 

Denna reformprocess måste föras vidare till en Big Bang för att väva samman 28 nationella marknader till en gemensam Europeisk telekommarknad. Det är nödvändigt om vi ska få en utveckling mot konkurrenskraftiga operatörer som kan genomföra och få lönsamhet i de stora investeringar vi står inför, som kan utveckla de gränslösa tjänster Europa behöver och som kan erbjuda kunderna den nytta som förenar lönsamhet med nästa generations teknologier.  

Gunnar Hökmark är vice ordförande och ansvarig för uppföljningen av telekompaketet i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen.