Hoppa till innehåll

Europa kan bryta upp kris – artikel i Motala & Vadstena Tidning

Europa har stora möjligheter att bryta upp från kris och stagnation. Men det kräver en vilja att reformera och göra den europeiska ekonomin till den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin. För min del leder detta till tre viktiga slutsatser.

För det första måste vi slutgiltigt utveckla den gemensamma marknaden till en gemensam inre marknad som täcker alla områden av vår ekonomi. Då utvecklas konkurrenskraft och då formas en ekonomisk bas som kan mäta sig både med den amerikanska och de framväxande ekonomiernas stora marknader. Det gäller tjänstesektorn och det gäller energimarknader och det gäller inte minst det som enkelt kallas telekomsektorn men som är något mycket mer än en sektor av ekonomin.

Utvecklingen av IT, mobil telefoni, mobilt internet och bredbandshastigheter är avgörande för en modern ekonomis konkurrenskraft. Det som kallas den mobila datatrafiken växer i rekordartad fart och har de senaste åren fördubblats på årlig basis. Det svarar mot förändringar i ekonomin och mot en tillväxt av handel, tjänster och produktion som tar sig nya former och som ökar produktivitet inom hela vår samhällsekonomi.

Det är en av mina främsta prioriteringar att vi under det kommande året ska ta stegen för att avskaffa nationella marknader och göra den europeiska telekommarknaden till en enda marknad, utan gränser, utan dyr roaming men med en skarp konkurrens som driver tjänsteutvecklingen framåt och som kan ge Europa tillbaka den ledning vi hade inom telekom och internet under 1990-talet.

Det är i Europa som vi ska se framtidens Goggle, Yahoo och Apple, som vi under 1990-talet såg Ericsson och Nokia växa fram som globala ledare. Som en av de ansvariga i Europaparlamentet för att följa upp och utvärdera dagens telekomlagstiftning kommer jag driva kravet på reformer som ger oss en gemensam digital marknad. Det andra handlar om att vi måste ha det bästa utrymmet för en snabb utveckling av mobil datatrafik med höga hastigheter, av det enkla skälet att detta kommer vara en viktig förutsättning för nytt företagande och nya tjänster inom alla samhällsområden.

Vi har i dag en snabb utveckling av tjänster som vi ser i form av appar i våra telefoner men som svarar mot en ekonomisk utveckling där jag vill driva på för att Europa ska utvecklas snabbare än USA och Kina. Och det tredje handlar om bredband som ger de hastigheter som gör oss världsledande. Därför har jag krävt och fått igenom att när EU-pengar används för att finansiera utbyggnad av bredband ska det inte vara i konkurrens med kommersiella investeringar utan för att uppnå det som i dag inte är kommersiellt, det vill säga högre hastigheter som gör att våra universitetsstäder, våra näringsliv och våra medborgare kan bli dem som kan använda de bästa tjänsterna.

När jag i dag besöker Motala för att se på ett projekt för bredbandsutbyggnad är det för att samla erfarenheter för hur denna utveckling ska kunna drivas snabbare i Sverige liksom i hela EU. ”Mobil datatrafik växer i rekordartad fart.”

Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets, EPP och ansvarig för lagstiftningen, om spektrumpolitik, bredbandsinvesteringar , och uppföljningen av den europeiska , telekomlagstiftningen.