Hoppa till innehåll

Europa, euro och Israel – fredag och lördag

Fredagen började för [BILD2](Dalkullorna förklaras nedan)min del med en säkerhetspolitisk morgondiskussion, styrelsesammanträde med styrelsen för det försäkringsbolag som har mest nöjda kunder ( Dina Försäkringar AB för den som vill bli nöjd).

Därefter tal inför Internationella Handelskammarens seminarium om EU och finansiella frågor där jag belyste vikten av fortsatta ansträngningar för att göra EU till en finansiell marknad med ett regelverk som tar bort hinder istället för att utgöra hinder för gränsöverskridande verksamhet. Jag kom också att peka på de möjligheter som Östersjöområdets integrerade finansmarknader innebär för Finansplats Stockholm, ett perspektiv som jag noterar att Finansplatsgruppen inte verkar lägga någon vikt vid.

Men Stockholms möjlighet att spela en mer ledande roll än i dag är att vi här har en dynamik för finansiella innovationer, kan samla många aktörer genom en öppen konkurrens inom alla finansiella områden och erbjuda en stor marknad. Det kan ske genom en ännu ytterligare integrerad finansmarknad kring Östersjön.

Det kommer dock ställa krav på att frågan om euron tar några steg framåt i den svenska debatten. Johnny Munkhammar presenterade tillsammans med en kollega en skrift om 10 år med euron i samband med Europadagen som är värd att ta del av.