Hoppa till innehåll

Europa behöver större visioner

Europasamarbetet behöver större visioner om målet att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi skall uppnås. När ambitionerna stannar vid att avreglera energimarknaden når man inte ens fram till det målet. Flertalet EU-ledare är idag mer fokuserade på att möta framtiden med regleringar och ökad offentlig kontroll än avreglering och ökad frihet för företagande och för de enskilda människorna.
Skillnaden mot när den inre marknaden beslutades är omfattande. Tron på att en mer reglerad arbetsmarknad eller en barnomsorg utan valfrihet skulle ge ökad dynamik förstärker i själva verket de faktorer som gör att Europa fortsätter att halka efter. De europeiska ledarna borde istället se över ett program för att göra en större del av samhällsekonomin öppen för konkurrens och företagande. Inte försvara gamla monopol, vare sig det gäller elkraft eller den offentliga sektorns välfärdstjänster.

Så länge den svenska regeringen tror sig bidra till konkurrenskraften i Europa genom att försöka exportera maxtaxa och svensk arbetsmarknadspolitik bidrar man till en utveckling där Europa stannar upp istället för att släppa fram dynamik och ekonomisk vitalitet, det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark