Hoppa till innehåll

Europa behöver inte mer socialism och centralisering

Europas socialister har nu nominerat den tyska socialdemokraten Martin Schultz till ordförande för EU-kommissionen. Därmed ställer de sig bakom att ordföranden för kommissionen ska komma från det största landet och förespråka den mest långtgående centraliseringen av politisk och ekonomisk makt.

 

Där andra utifrån dagens avtal och fördrag vill respektera och utveckla subsidiaritet och medlemsstaternas unika roll vill Schultz mycket aggressivt driva fram central koordinering av den ekonomiska politiken, en återgång till en utgiftspolitik där ökade offentliga utgifter ska skyla över problem med konkurrenskraft och tillväxt. Han har de senaste åren drivit en politik direkt riktad mot den konsolideringspolitik som nu har lett till att en lång rad olika länder är på väg ut ur krisen och vill i grunden fullfölja med en politik likt den vi nu ser i Frankrike, eller som vi såg när länderna tog de vidare stegen ini krisen.

 

Detta är en politisk maktkoncentration som vore direkt dålig för Europa. Kommissionen ska vara de små ländernas företrädare gentemot de stora, inte ett uttryck för det största landets politiska roll i EU.

 

Det skulle bli en rödare och mer socialistisk ledning än någonsin tidigare med de politiska klyftor det innebär. Det innebär också att EU mitt i den utrikespolitiska utmaning vi möter med utvecklingen i Ukraina får en företrädare som för tre år sedan skrev ett samarbetsavtal mellan socialistgruppen i Europaparlamentet och det ukrainska maktpartiet för Janukovitch, Regionernas parti. Det var under den tid då Regionernas parti centraliserade all makt till presidentämbetet och hade arresterat sina politiska motståndare.

 

Det finns alla skäl att rösta för att det ska finnas en tydlig majoritet mot Schultz efter Europaparlamentsvalet. Europa behöver en ledning som kan se skillnad mellan demokratins fiender och vänner och som samtidigt kan arbeta för minskade underskott och reformer för ökad konkurrenskraft.