Hoppa till innehåll

Europa behöver inte mer socialism- Artikel Enköpingsposten

  • av

I måndags presenterade socialdemokraterna sin plan inför vaket till Europaparlamentet den 25 maj. Den innehåller en mängd krav på ökade regleringar och krångel för att på olika sätt försvåra för människor att röra sig mellan EU:s medlemsländer. Det krångel och den byråkrati som många reagerar emot vill S nu uppenbarligen lägga som grund för europeisk politik.

Det är uppenbart att S har udden riktad mot den fria rörligheten som för de flesta andra är en av de stora tillgångarna för Europa. Den har lett till att svenskar har lätt för att få jobb i andra länder och det har lett till att många andra har kunnat komma hit och bidra. Tvärtemot vad S varnade för 2004 eller den massinvasion av låglönearbetare som Marita Ulvskog hävdade inför 2009 års val har det inte handlat om ”sociala turism”. Tvärtom har de som kommit haft fler arbetade timmar och lön som ligger kring genomsnittet i Sverige. Det är också i lag reglerat att löner och sociala förmåner för dem som arbetar i ett annat land minst ska motsvara de som finns i värdlandet.

Men nu vill S genom regleringar och byråkrati skapa nya hinder och det blir i så fall regleringar och byråkrati som drabbar oss alla.

Anmärkningsvärt var också att Socialdemokraterna inte tog avstånd från Martin Schulz som ny kommissionsordförande och som av de europeiska socialdemokraterna lanserats som deras gemensamma kandidat. Han vill ha EU-skatt, en större EU-budget och mer centralism i Europa. De svenska socialdemokraterna ger nu sitt politiska stöd för en tysk socialist men de vill inte stå för detta inför de svenska väljarna.

Istället kampanjar de för en politik som bygger på ökade utgifter och underskott i Europa. Martin Schulz har liksom Marita Ulvskog attackerat besparingar för att minska underskott och reformer för att skapa tillväxt. Mycket talande kritiserar båda två de regeringar som lyckats hantera krisen medan de välsignar den misslyckade politik som förs i exempelvis Frankrike.

Genom att ge sitt stöd till en tysk socialist som ordförande i EU-kommissionen, som för fulla muggar applåderar den franske presidenten Holland varnade för 2004 eller den massinvasion av låglönearbetare som Marita Ulvskog hävdade inför 2009 års val es nu krackelerande ekonomiska politik, ställer sig S bakom mer av den politik som ledde oss in i krisen. Inte den som kan ta oss ut ur krisen.

Gunnar Hökmark

Ledamot av Europaparlamentet och Moderaternas förstanamn vid årets Europaval