Hoppa till innehåll

Europa behöver ett tillväxtdecennium

  • av

Sak & Liv, Publicerad den 24 maj 2024

Europa behöver ett tillväxtdecennium, som behöver följas av fler. Skälet är uppenbart. Om Europa ska ha styrka och kraft att stödja Ukraina, värna sin egen säkerhet och göra sin röst hörd i världen krävs det en ekonomisk styrka, som förenas med ett ledarskap i innovationer. Ekonomisk tillväxt går hand i hand med innovationer och båda har sin betydelse för europeisk förmåga att utveckla en geopolitisk kraft.

Europa kommer inte kunna bli den största ekonomin, Europeiska unionen var faktiskt det för drygt tio år sedan, men den kinesiska tillväxten har en sådan bredd och befolkningsbas bakom sig att både Kina och USA kommer att vara större än oss.

Men förmågan att skapa tillväxt bidrar till en attraktionskraft och en ökad styrka som är nödvändig men inte tillräcklig för att ha en formativ påverkan på den globala ekonomin. Förmågan att vara ledande när det gäller innovationer sätter däremot mönster och standards som gör att andra följer.

Både behovet av tillväxt och vikten av att öka förmågan att utveckla innovationer ställer krav på finansiella marknader som är attraktiva och dynamiska. Där har Europa ett problem jämfört med de stora amerikanska kapitalmarknaderna och den kinesiska. Vi måste bli bättre på att utnyttja det kapital vi har och att attrahera mer från andra delar av världen.

Det gör man inte genom ständigt nya regleringar utan genom ständigt pågående liberaliseringar där lagstiftning klargör ansvar men inte formar detaljer. Europa behöver en kapitalmarknadsunion, som också är det mål som nu gäller, men det är avgörande viktigt att den innehåller kapital och marknad, inte bara unionens gemensamma regler. Vi behöver lagstiftning och regler som öppnar upp marknader, och som öppnar upp mellan olika sektorer av marknader.

Först och främst måste europeiska företag ges bättre möjligheter till lönsamhet och tillväxt. Det ställer krav på att den inre marknaden röjer undan många av dagens hinder men också att vi får skatter och regleringar på nationell nivå som bidrar till lönsamhet. Lönsamhet ger fler investeringar, fler jobb och fler innovationer.

För det andra måste den europeiska kapital- och finansmarknaden ses som en tillgång som ska stödjas och stimuleras, inte hindras och begränsas.

För det tredje bör den gemensamma kapitalmarknadsunionen just vara så marknadsbaserad som möjligt. Det innebär att den ska genomföras med utgångspunkt från de länder där vi har bäst fungerande kapitalmarknader. Och där råkar Sverige vara ett land som präglas av både djupa och breda kapitalmarknader.

Vi behöver mer konkurrens mellan marknadernas olika aktörer. Det måste bli lättare att starta nya verksamheter och nya produkter och tjänster måste utvecklas. Då blir faktiskt den förmedlingsverksamhet som binder samman olika tjänster och finansiella sektorer med varandra ett avgörande viktigt sätt att utveckla dynamiken och konkurrensen. Förmedling skapar både bredd och djup på finansiella marknader. Det blir en för SFM viktig fråga att utveckla i vår fortsatta verksamhet.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är ordförande för Svenska Försäkringsförmedlares förening och tidigare Europaparlamentariker, bland annat med fokus på lagstiftningen för finansiella marknader,