Hoppa till innehåll

Euron

Utvecklingen för den svenska kronan är katastrofal. Om inte den nuvarande utvecklingen kan vändas kommer svenska hushåll ha förlorat 15% av värdet på sina löner och tillgångar på bara ett år. Samtidigt innebär kronraset att svenska företag blir allt billigare att köpa. Osäkerheten kring den svenska urholkar den svenska börsens utveckling ytterligare med betydande förluster för det svenska samhället som följd. En ansvarsfull regering kan inte stillasittande se på när landet riskerar att förlora mycket stora värden. Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas ekonomisk-politiske talesman, med anledning av att den svenska kronan nu står svagare än någonsin.

Regeringen bör nu ta upp diskussioner med oppositionen om ett svenskt närmande till euron. Det kan ske i två steg. Dels genom beslut om när ett beslut skall fattas. Dels genom ett tydligt ställningstagande för värdet för Sverige att fullt ut delta i eurosamarbetet.

Vi ser nu hur svårt en ensam liten valuta har det i en värld av osäkerhet. Det är i stunder som dessa ett svenskt euromedlemskap hade haft en uppenbar styrka. Då hade svenska företag haft en större stabilitet i sitt värde. Osäkerheten för placeringar i svenska företag hade samtidigt varit mindre och även på det viset gett en stabilare utveckling för den svenska börsen, säger Hökmark.