Hoppa till innehåll

Euron igen

En eftermiddag som handlade om ett seminarium om europeisk forskningspolitik på Kungliga skogs- och lantbruksakademien, arrangerat av Statens Lantbruksuniversitet.

Min förhoppning är att vi i det svenska forskarsamhället ska kunna utveckla ett ledarskap i europeisk forskning så att vi blir en självklar partner och centralpunkt.

Blev på vägen tid, tillsammans med andra svenska Europaparlamentariker, intervjuad av Svenska Dagbladet om vi ska ha en folkomröstning om euron eller ej Kommerskollegiums rapport för något år sedan