Hoppa till innehåll

EU-UNIVERSITET, Inlägg, Ledare Opinion, Dagens Nyheter

Därför håller jag med Henrik Berggren i hans syn på förslaget om ett European Institute of Technology, EIT (DN 11/4).
Eftersom tanken på ett EIT inte innebär ökade resurser till den europeiska forskningen är risken uppenbar att det drabbar de världsledande institutioner som vi redan har, om än för få. En ny forskningspolitisk agenda måste stimulera ett uppbrott från en gammaldags myndighetsstruktur, leda till ökad rörlighet av forskare och en större konkurrens om forskningsmedel. För att uppnå detta har jag i arbetet med EU:s sjunde ramforskningsprogram föreslagit införandet av en europeisk forskningsvoucher, som ska följa de forskare som väljer att forska i en annan medlemsstat.
Den leder till att institutioner och forskningsprojekt som över gränserna attraherar den aktiva forskningsgenerationen kommer att få ökade forskningsresurser samtidigt som universitet och forskningsinstitutioner stimuleras att utveckla sina bästa verksamheter mer.

Gunnar Hökmark
EU-parlamentariker för moderaterna