Hoppa till innehåll

”EU-skatt är inte lösningen” – replik i SvD

De socialdemokratiska europaparlamentarikerna Göran Färm och Olle Ludvigsson skriver med stor entusiasm om EU-kommissionens förslag till en finansiell transaktionsskatt (Brännpunkt 30/9).

S i Europaparlamentet har aktivt drivit på för en europeisk transaktionsskatt. De har röstat för dess införande och dessutom konsekvent stött planerna på att skatten ska vara med och finansiera en kraftigt ökad EU-budget. Detta dessutom i motsats till hur partikollegorna i riksdagens finansutskott agerat, där råder enighet kring vikten av budgetrestriktivitet för EU.

Den föreslagna skatten skapar inte nya medel, utan flyttar istället resurser från industri, näringsliv och vår privata ekonomi till EU-budgeten och till medlemsstaternas offentliga inkomster. Högre skatter på investeringar och finansiella transaktioner leder till mindre investeringar och färre nya arbetstillfällen. EU-kommissionen har i sina egna analyser konstaterat att skatten, när den väl är införd, kan komma att minska europeisk BNP med 1 till 2 procent.

Därtill drabbar den nya EU-skatten hushållen genom dyrare lån och avgiftshöjningar när företagen skickar slutnotan för skattehöjningarna vidare till konsumenterna. Att göra betalningar och transaktioner dyrare eller krångligare löser varken problemen med ansvarslöst offentligt spenderande eller gigantiska underskott.

I ett läge där regeringar runtom i Europa nu tvingas att kraftigt skära ner på skola, sjukvård, investeringar och social trygghet är inte lösningen att öka de gemensamma centrala utgifterna. Tvärtom krävs det nu att Sverige på alla nivåer står upp för det ansvarstagande som möjliggjort att vårt läge här hemma är ett annat. Mot den bakgrunden bör socialdemokratin lämna ett tydligt gemensamt besked. Är man för eller emot en skatt på EU-nivå och är man för eller emot en utökad EU-budget?

GUNNAR HÖKMARK (M)

delegationsledare, Europaparlamentet

ANNA KINBERG BATRA (M)

gruppledare, riksdagen

Läs gärna även artikeln på SvD.se med tillhörande kommentarer.