Hoppa till innehåll

EU ska inte styra vår välfärd – gästledare i Kristianstadsbladet

I en tid då EU behöver fokusera på stora utmaningar och riktiga problem har EU-kommissionen presenterat ett förslag för att flytta mer makt till Bryssel över frågor som familjepolitik, lönesättning och socialförsäkringar. Det har gjorts med stöd av de svenska socialdemokraterna, och nu behöver Sveriges riksdag dra i nödbromsen.

Ett förslag som lades fram på onsdagen syftar till att binda samman alla EU:s medlemsstater inom ramen för en Europeisk Social Pelare. Förslaget begränsar sig inte till uppmaningar om att harmonisera, utan kräver nya verktyg som lagstiftning, policyskapande mekanismer och finansiella instrument. Där finns förslag om en europeisk minimilön och gemensam socialförsäkringspolitik.

Stefan Löfven drivit på och kommer bland annat stå som värd för ett EU-toppmöte om förslaget i Göteborg i november. Dessutom har socialdemokraterna i Europaparlamentet röstat för.

Det innebär i förlängningen att frågor om arbetsmarknad, sociala frågor som föräldraledighet och skola gradvis skulle bli frågor som behandlas på europeisk nivå. Dessa frågor skulle gradvis lyftas från Sveriges riksdag och dessutom underminera den svenska modellen som vi känner till den.

För att visa att man menar allvar presenterade EU-kommissionen på onsdagen också ett direktiv om föräldraledighet. Det innebär krasst att föräldraledighet blir, om det blir så, en fråga för europeiskt beslutsfattande. Tanken är att ett antal dagar måste kvoteras mellan mamman och pappan och att den som kortas ska vara fyra månader.

Det är ett förslag som kanske inte får alla svenskar att reagera. Det passar ju in i vår modell och vår tradition. Men det är svårare att acceptera för de länder som inte vill se den exakta utformningen. Och de blir svårt för oss alla, inklusive Stefan Löfven att förstå när det nästa gång kan vara ett förslag som går emot vårt system. Då kommer Sverige att tvingas revidera sina lagar och anpassa sig efter Bryssel, och den gången kanske vad som snarare är norm i Spanien eller Polen.

Det är en farlig väg EU-kommissionen och Stefan Löfven har slagit in på. Frågor som välfärd och socialförsäkringssystem bestäms bäst av medborgare själva, och genom de nationella parlamenten. De behöver utformas efter människors värderingar och traditioner liksom förutsättningar. Det riskerar också att skapa nya konflikter bland medlemsländer.

Löfven har vare sig en majoritet av riksdagen eller en majoritet av svenska folket bakom sig. Nu behöver fler röster höjas för att stoppa försöken att flytta besluten om svensk välfärd till EU och Bryssel.