Hoppa till innehåll

EU ska inte reglera föräldraledigheten

– Vi ska själva bestämma i Sverige hur lång föräldraledigheten ska vara och hur den ska fördelas. Förutsättningarna i medlemsländerna är mycket olika och därför måste detta vara en subsidiaritetsfråga, men tyvärr finns de som vill bestämma och reglera över huvudet på medlemsländerna. Rimligtvis bör det vara föräldrarna själva som bestämmer detta.
 
Det säger Gunnar Hökmark, moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet och vice ordförande för parlamentets största partigrupp EPP, efter en votering i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet.
 
– Vänsterpartiets Eva-Britt Svensson har figurerat i media och kritiserat sitt utskotts förslag om att mammor måste ta ut sex veckors ledighet i anslutning till en förlossning. Men i själva verket har Svensson bidragit till att lyfta upp just sådana frågor på EU-nivå. Gör man föräldraförsäkringen till en EU-fråga får man utgå ifrån att resultatet blir andra regler än de som gäller i Sverige. EU ska inte bestämma om svenska socialförsäkringar, säger Gunnar Hökmark.