Hoppa till innehåll

EU ska inte ha skattekompetens – så länge den svenska riksdagen är emot förblir det så

Skattefrågor är inte EU-kompetens. Det krävs därför enhällighet för att EU ska kunna fatta beslut om skattefrågor. Det krävs också enhällighet för en fördragsändring som skulle ändra detta. Det hindrar inte att det ständigt finns dem som vill ge EU beskattningsrätt. Svenska socialdemokrater har gång på gång slirat i denna fråga, i ivern att stödja populistiska förslag om bankskatter och europeiskt beslutade koldioxidskatter.

När kommissionen nu föreslår utökad skattekompetens är motivet att det ska medverka till att bekämpa skattefusk. Det är fel. Det är nationella myndigheter som ska bekämpa skattefusk i enlighet med den lagstiftning vi har. EU kan självfallet på olika sätt bidra till det arbetet. Men frågan om skatten är nationell kompetens och bör så förbli. Det enda som kan ändra detta är om den svenska regeringen ger sig och tillåter en sådan utveckling. Det bör riksdagen se till att det inte händer.