Hoppa till innehåll

EU ska inte ägna sig åt fel saker

Fem år efter den ekonomiska krisen befinner sig fortfarande en lång rad europeiska länder i kris samtidigt som den europeiska ekonomin släpar efter. På sikt ännu allvarligare är att vi i dag efter de senaste 20 årens mirakulösa återförening av öst med väst ser mer av splittring än integration.

Ett skäl till detta är att alldeles för många politiska ledare har sökt ett alibi för att slippa fatta de svåra besluten. Alldeles för många har hoppats på att Bryssel ska lösa problemen och alldeles för många i Bryssel har tackat ja till att ta över mer makt utan att ha den politiska viljan att förändra Europa. Det har inte hjälpt konkurrenskraften, tillväxten eller mot de stora underskotten. Europas problem ställer inte i första hand krav på ett förändrat EU utan på förändringar av Europa.

Det kräver en ny agenda som jag vill att vi moderater ska gå i täten för.

För det första måste det bli slut på övertron på att beslut på europeisk nivå i viktiga frågor är bättre än på nationell nivå. Desto viktigare en fråga är, desto viktigare är det att de som kan den bäst och berörs mest avgör den. Annars ägnar sig EU åt fel saker. För lite åt det som kräver de stora gemensamma besluten och för mycket av att lägga sig i.

Vargfrågan och den inre marknaden är bra exempel. Vargjakten har vi många uppfattningar om i Sverige. Men de bygger på de problem som vi möter med vargen. Det finns ingen anledning att tyskar, spanjorer eller österrikare ska vara inblandade i den svenska vargjakten.

Den inre marknaden är motsatsen. Den ska hela EU. Och det gör att den är en gemensam fråga och att den kräver gemensamma beslut så att varor som tillverkas i Värmland kan säljas i Valencia, Wien och i Karlsruhe likaväl som i Karlstad. Och omvänt. När vi genomför den inre marknaden fullt ut för varor, tjänster, energi, telekom, transporter och finansiella tjänster får vi inte bara en stabilare ekonomi utan väldigt mycket mer tillväxt ut ur krisen. Och det är det vi ska lägga energi på.

För det andra måste europeisk politik riktas in mot de problem som skapat krisen och mot de lösningar som kan göra oss alla starkare tillsammans. På europeisk nivå måste vi genomföra de reformer som ger tillväxt i hela Europa.

Det innebär att vi ska ha en stabil lagstiftning för banker inom hela unionen, som ger både investeringar och stabilitet. Vi måste öppna upp marknader inom hela tjänsteområdet som ger nytt företagande och nya investeringar.

Europa kan bli ledande inom mobilt internet och i utvecklingen av den digitala ekonomin om vi öppnar upp för mer spektrum och snabbare bredband innan alla andra gör det.  Då kan vi säga adjö för gott till dyr roaming och bli ledande inom den nya tidens tjänster.

Inom välfärdsområdet kan Sverige med sitt nyföretagande bli en vinnare när det gäller jobb och tillväxt men också valfrihet och kvalitet. Den socialistiska slogan om att vinst är stöld är fel. Vinst ger jobb och nya alternativ.

För det tredje måste EU-budgeten vara lika begränsad och prioriterad som andra offentliga budgetar. Det är bra att vi nu fått en ökad satsning på forskning och en minskning av anslagen till jordbruk. Det borde vara mer av det. Men nu återstår att se till att så jordbruksanslagen fortsätter att minska och regionalanslagen används till forskning och innovationskluster.

Gör vi detta kan Europeiska unionen växa bli en ledande global ekonomi men också en kraftfull aktör för värden som demokrati och frihet. Det är så vi ska förändra Europa. Genom rätt beslut i EU.

Gunnar Hökmark (M)

Europaparlamentariker