Hoppa till innehåll

EU måste lämna bidragslinjen- Artikel Europaportalen

  • av

I moderaternas Europa fattas de flesta beslut av människorna själva eller i deras närhet. Moderaterna är entusiastiska inför Europasamarbetet och vill dra största möjliga nytta av det. Det skriver Gunnar Hökmark moderaternas förstanamn inför valet till Europaparlamentet.

Ofta handlar politik om projekt, åtgärder och nya mål. Låt mig ta detta tillfälle att börja lite mer filosofiskt. Och jo, jag kommer till projekt och åtgärder.

Jag tror att beslut skall fattas nära de människor de berör. Allra helst, och i vardagen nästan alltid, av människor själva eller genom frivilliga samarbeten i familjen eller med grannar och vänner.

Förr räckte ofta ett samarbete som sträckte sig från kyrkbacken och så långt man kunde se eller gå på en dag. Nu har vi ofta stor nytta av samarbete långt bortom kyrkbacken, kommunen och riksdagen.

EU öppnar stora möjligheter att fatta beslut om sådant som berör oss alla och där själva Europasamarbetet stärker våra möjligheter inför framtiden. Luftföroreningar sprider sig över stora områden och genom samarbete om utsläpp och gränsvärden får vi ökat inflytande över vår miljö, också på kyrkbacken.

Men framför allt öppnar, för mig, EU nya möjligheter för självständiga människor som fattar sina egna vardagsbeslut. Den fria rörligheten ger inte bara möjlighet för medborgarna att resa utan också för att kunna utnyttja service i andra länder, söka och få jobb utanför landsgränserna, kanske flytta sina företagsidéer till länder där de helt saknas. Rörligheten, för människor, för deras pensionssparande, för företagsamhet och för varor och tjänster är själva grundbulten i EU-samarbetet.

Människors inflytande över sina egna liv är helt centralt och får konsekvenser för mitt Europa-engagemang. Forskningssatsningar är numera ofta så stora att EU-samarbete leder till betydande fördelar i en tuff global konkurrens. Europa är världens största ekonomi men ofta gör regelsystem att vi i praktiken har 28 nationella marknader. Det återstår mycket att göra för att tjänstesektorn skall dra full nytta av denna potentiellt stora marknad och tydligast är kanske det på telekomområdet som jag arbetar hårt med att avreglera, så att nästa Apple eller Google kan startas i EU – varför inte i Sverige.

Men min slutsats är också att bara för att vi sitter i Europaparlamentet skall vi inte lagstifta för hela Europa om alla våra egna åsikter och idéer. De flesta besluten skall fattas av människor själva eller stanna i deras närhet. Vård, skola, omsorg skall beslutas och finansieras i medlemsstaterna, inte i Bryssel. Svensk abortlagstiftning skall inte bli en kompromiss efter förhandlingar med malteser och polacker.

En annan slutsats är att vi skall vara väldigt försiktiga med andras pengar. EU skall ha en stram budget där alla utgifter prövas hårt. Vi skall ha regler som förhindrar att slöseri i en medlemsstat drabbar skattebetalarna i andra. EU:s budget skall koncentreras till gemensamma framtidssatsningar, inte för att bygga en bidragsunion.

Om Du röstar på moderaterna och mig så röstar Du på ett parti som är entusiastiskt för Europasamarbete och vill dra största möjliga nytta av det. Det är också en röst för att aldrig i onödan flytta beslut bort från medborgarnas vardag till avlägsna och ofta anonyma beslutfattare.

Du röstar också för ordning och reda, inte bara i Sveriges utan också i EU:s finanser.

Men kanske viktigast, röstar Du för ett EU som lämnar bidragslinjen, slutar finansiera det som var, för att satsa på möjligheterna framöver.

Gunnar Hökmark

Gunnar Hökmark är moderaternas förstanamn inför valet till Europaparlamentet och vice ordförande i parlamentets största partigrupp, EPP-gruppen