Hoppa till innehåll

”EU måste garantera kvinnors säkerhet” – artikel i Borås Tidning

a_kvinnorvattendarfur0På Balkan såg vi den etniska rensningen med massvåldtäkter, utförda för att förstöra mänsklig värdighet och kvinnors liv. I Kongo har vi under en följd av år sett organiserade massakrer som riktar sig mot kvinnor i deras roll som kvinnor och mammor, med stympning, våldtäkter och mördande som inslag i en mardrömslik vardag. I Afghanistan har vi sett hur kvinnors och inte minst flickors förutsättningar i det stora har rört sig i rätt riktning, som ger en ökad värdighet men också hur talibaner hotar att vrida allt tillbaka och genom attacker på skolor försöker skrämma flickor bort från skolor och en egen framtid.
I Darfur ser vi åter motsvarande mönster. Etnisk rensning och massakrer som inte bara drabbar utan riktar sig mot kvinnor för att förstöra och undergräva och ytterst förnedra för att slå sönder ett samhälle.

Jag vill att EU ska ha en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik för att kunna hävda europeiska värden gentemot diktaturer och skymningsdemokratier. Vi måste kunna försvara mänskliga fri- och rättigheter i Afrika när Kina som en ny stormakt lovar att se mellan fingrarna med förtryck i utbyte mot råvaror och investeringar. Den totalitära islamismen som vill föra kvinnor tillbaka till ett medeltida förtryck måste mötas i våra egna städer och där förtrycket är som brutalast. Och när det behövs vill jag att vi ska ha den gemensamma förmågan att med militära medel skapa fred.

I Kongo vill jag att vi ska kunna stå med militär trupp mellan dem som jagar och hetsar för att döda och massakrera och dem som annars blir deras offer. Lugnt och säkert med en sådan militär kraft att ingen ifrågasätter människors rätt till sina liv. I Afghanistan vill jag att EU ska kunna bidra med trupp för att upprätthålla stabilitet och ge grund för utveckling. Går det att få ett internationellt beslut om att ingripa i Darfur ska vi kunna finnas där, med sådan förmåga att kvinnor och män får leva i säkerhet.

Men när jag läser Vänsterpartiet, Miljöpartiet och hör Marita Ulvskog (S) ser jag ingen vilja att vi ska kunna vara på plats för att med militär styrka rädda människors liv och trygga kvinnors värdighet. Solidariteten tar slut utanför talarstolen och räcker inte till för dem som behöver den allra mest. Det är därför de hellre talar om att EU ska driva nationell inrikespolitik än europeisk politik i världen.

Gunnar Hökmark
delegationsledare för moderaterna I Europaparlamentet

Länk till artikeln:

http://www.bt.se/debatt/eu-maste-garantera-kvinnors-sakerhet(1359997).gm