De utmaningar som Europa i dag står inför är just den sortens utmaningar som EU skapades för att möta. Men i dessa tider handlar inte sällan den svenska EU-rapporteringen om övernitisk byråkrati eller beslut som tvingas på Sverige från Bryssel. Nästan alltid handlar det om rena myter.

“Svensk glögg har hamnat i skottlinjen när EU lanserar ett nytt hårdare regelverk” (SVT 10/10). “EU reglerar grytlappen. (…) Är detta slutet för hemvirkat?” (SDS 7/9). “EU vill förbjuda lakritspipor och chokladcigaretter” (Metro 29/8-13). Det här är tre exempel på myter om den Europeiska unionen som några av Sveriges största mediehus har publicerat de senaste åren.

EU-myter är farliga, och det är bekymmersamt att de sprids. Det är en medveten strategi från många grupper för att undergräva förtroendet för det europeiska samarbetet, och detta görs med hjälp av olika svenska journalister. Ett antal saker behöver benas ut.

Antingen har det handlat om ett förslag från en enskild parlamentariker, vilket kan likställas med att SVT skulle rapportera ”Sverige förbjuder söndagsöppet” efter att Annika Lillemets (MP) skrev en motion till riksdagen om det 2012. Eller så handlar det om hur Sverige väljer att implementera förordningar. När vi drar saker mycket längre än andra EU-länder handlar det inte om att vara ”bäst i klassen”, utan om att svenska myndigheter väljer att göra så och Sveriges riksdag godkänner det. Ett exempel på det var när det tidigare i år talades om att ”EU vill utrota signalkräftan” (AB 28/7). Finland har valt att tolka det som att signalkäften inte bör spridas mer och därför inte får planteras in i nya vattendrag, medan svenska Naturvårdsverket gör den hårdaste möjliga regeltolkning för vår del. Det är ett svenskt problem som inte kan läggas på EU.

EU är världens mest ambitiösa frihandelsområde. Det har varit avgörande för att stärka den svenska konkurrenskraften. Det förutsätter att man inför gemensam standard på de varor som fritt ska flöda över gränserna. Men det innebär inte att svenska jordgubbar regleras av Bryssel (ytterligare en myt).

På samma sätt regleras hälsofarliga ämnen lika i EU. Det är viktigt och ett sätt att skydda barn och vuxna mot skadliga produkter. Ibland kan det resultera i att en nationalrätt i ett EU-land riskerar att bli svåråtkomlig. Då är det upp till den medlemsstaten att begära undantag, vilket nästan alltid ges.

De som i slutet av dagen bestämmer vilka EU-regler som antas är Europas stats- och regeringschefer tillsammans med Europaparlamentet. Det vill säga Stefan Löfven, Lars Lokke Rasmussen, Angela Merkel, jag i egenskap av Europaparlamentariker liksom mina kolleger.

EU är Europas demokratiers sammanslutning för att värna säkerhet och fred, bidra till välstånd och konkurrenskraft och ge Europa en röst i världen. Det är genom EU Sverige kan möta gemensamma utmaningar som klimat, miljö och flyktingtragedier. I sådana tider är det illa när svenska medier kritiklöst bidrar till mytbildning som snabbt sprider sig via sociala medier kring det europeiska samarbetet.

Gunnar Hökmark

delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet