Hoppa till innehåll

EU-förslag som skjuter över målet- Artikel Nerikes Allehanda

  • av

Förslaget från EU-kommissionen efter attackerna i Paris om ett nytt vapendirektiv är både förhastat, bristfälligt och kommer inte åt terroristernas vapen som de använder när de mördar oskyldiga människor.

 

När tragedier och attentat sker får inte panik utlösa förhastade förslag från politiker. Förslag som istället för att i detta fall komma åt halvautomatiska vapen, som användes vid Parisattentatet och andra illegala vapen, skulle förbjuda för vanliga jägare och sportskyttar i Sverige och i Örebro län att använda gevär i jakt.

 

I Sverige liksom i andra länder är det inte fritt fram att äga vapen, allra minst halvautomatiska. Det är kringgärdat med många regler och krav. Det handlar om licenser, utbildning och förvaring. Handeln med dessa vapen sker öppet och under kontrollerbara former.

 

Sådana vapen som används vid fritidsjakt är knappast sådana vapen som terrorister vill använda vid terrorattentat. Sannolikheten att en terrorist skaffar sig ett sådant är mycket liten då det på den illegala marknaden finns betydligt vidrigare vapen som passar en massmördares syften bättre.

 

Förslag av denna typ riskerar att fokus från det som krävs av politiker flyttas till förbud i den enskilda människans vardag. Vi moderater vill se till att det politiska och polisiära arbetet går ut på att motverka, hitta och straffa de som hotar vårt fria och öppna samhälle. I Europa, i Örebro. Vi vill se till att handeln med illegala vapen minskar genom lagstiftning men inte genom lagstiftning som gör det svårare för vanliga medborgare att jaga eller hålla på med sportskytte.

 

Vår strävan är att vi ska ha en lagstiftning som liksom i Sverige har tydliga regler, som över hela Europa förbjuder den typen av vapen som är terroristernas i den mån de inte redan är illegala och att vi ska jaga den illegala vapenhandeln och de terrorister som förbereder dåd riktade mot det öppna samhället.

 

Kraften mot terroristernas mördande får inte utmynna i förhastade förslag som felriktas. Reaktionen är självklar men besluten måste fattas så att lagstiftningen kommer åt de illegala vapnen och handeln. Viktigt nu är att komma åt de vapen man är ute efter inte tvinga polisen till mer byråkrati när det gäller arbetet med licenser för jägare och sportskyttar.

Lotta Olsson, moderat riksdagsledamot Örebro län

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet