Hoppa till innehåll

EU förändras ständigt – artikel i Svensk Tidskrift

  • av

Brexitkampanjarna lovade guld och gröna skogar – men kommer inte stanna och ta ansvar för de kaos de lämnade efter sig. Det är upp till oss andra att nu stå starka för frihet och öppenhet, skriver Gunnar Hökmark.

Det var den äldre generationen som i tron på att samväldet ska återuppstå om Storbritannien står ensamt som röstade för ett utträde, medan den yngre generationen röstade för en fortsatt gemenskap inom EU. Förgångna minnen är vad som nu har format morgondagens gränser. Det var mer av protektionism och mindre av öppenhet och marknad som gav luft åt lämna-kampanjen och det är detta som nu riskerar att prägla brittisk politik.

Det är nu avgörande att vi slår vakt om den Europeiska union vi har. Det faktum att vi genom demokratin får beslut som går oss emot förtar inte värdet av gemensamma beslut och en sammanhållning som ger stabilitet. Det ligger i våra händer om vi ska lyckas gå framåt eller sitta fast i gamla och nya motsättningar, verkliga eller skapade.

Europeiska politiker bör inte ställa andra krav på EU än de som ställs på det egna landet. EU kan inte lösa vare sig flyktingkris, ekonomiska problem eller möta hoten från Ryssland utan samarbete medlemsstaterna emellan. De beslut som fattas gemensamt har bättre förutsättningar att hantera dessa utmaningar, även om den politiska viljan och styrkan inom EU är det som i varje enskild fråga avgör framgången.

Det är inom Europas gränser som Storbritannien återvunnit sin storhet, genom den gemensamma utrikespolitiken, den inre marknaden och frihandel. De vill nu, enligt folkomröstningsresultatet, lämna EU men de kommer därmed inte ifrån de problem som är gemensamma för oss alla i Europa oavsett den Europeiska Unionen. De kan varken lämna Europas eller sina egna problem bakom sig, men däremot kontrollen över den framtid som de delar med resten av Europa och förmågan att vara en del av lösningen på de utmaningar vi ser. Ett utträde innebär inte återvunnen kontroll utan en förlorad sådan.

Efter den brittiska folkomröstningen är det många som menar att EU måste förändras, men de glömmer då att EU ständigt förändras. Jag och flera med mig driver ständigt denna förändring, för stabilare marknader, konkurrens och lägre priser, nya tjänster inom telekom och den digitala ekonomin, en konkurrenskraftig inre marknad. Det blir nu åter viktigt att med kraft driva reformer för öppnare friare samhällen, både i Sverige och på europeisk nivå.

Förespråkarna för ett brittiskt utträde lovade guld och gröna skogar. I stället har nu de finansiella marknaderna reagerat medan Ryssland alltjämt gläds åt den klyfta som uppstått och oron för den ekonomiska tillväxten stiger. Det påminner om att EU mer än en maskin för att lämna resultat i medborgarnas liv är en grund för ett stabilt samhälle med förutsättningar för att gemensamt hantera de utmaningar som är gemensamma.

Lämnasidan kommer inte att ta ansvar för det kaos som uppstått, politiskt, ekonomiskt och konstitutionellt, utan som vanligt lägga över ansvaret på andra. De kommer heller inte bekymra sig när Sjöstedtar och Åkessonar tillsammans med Lepennar och Putinister kräver mer fragmenteringar och delning av Europa.

Av oss andra krävs beslutsamhet och styrka. Friheten, öppenhet, civilisationen, toleransen och respekten är vad som skapade Storbritanniens storhet och det som i fortsättningen måste prägla Europa. Det är på intet sätt ett enkelt åtagande. Det hade varit säkrare för oss alla om de britter som i generationer värnat friheten varit med oss. Även för dem. Nu blir uppgiften svårare.

Gunnar Hökmark är europarlamentariker för Moderaterna