Hoppa till innehåll

EU-budgeten i rätt riktning

– Det är ett framsteg att det i förslaget till EU-budget nu anslås mer pengar för tillväxt-, sysselsättning och konkurrenskraftfrågor än för jordbrukspolitiken. Det innebär att EU-budgeten gradvis skiftar skepnad, från den gamla tidens ekonomi till den nya tidens utmaningar. Ett historiskt steg är taget som för EU vidare. Det säger moderaternas delegationsledare och vice ordförande i EPP-ED gruppen i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i en kommentar till kommissionens förslag.

– Det innebär också att det svenska ordförandeskapet 2009, då långtidsbudgeten ska utvärderas och revideras, får en bättre utgångspunkt. Jordbrukspolitiken måste maka åt sig till förmån för ökade utgifter för europeisk forskning och innovationspolitik. Bidragstänkandet inom region- och strukturpolitiken måste inriktas på att stödja kunskapssamhällets infrastruktur snarare än att subventionera gammal industri.

– Det återstår mycket att göra innan EU-budgeten tar fasta på vår tids utmaningar men det får inte undanskymma att rörelseriktningen nu är rätt, sa Hökmark