Hoppa till innehåll

EU bör samarbeta med USA mot Putins regim i Ryssland – artikel i Nerikes Allehanda

När Ryssland invaderade Ukraina 2014 bröt man mot hela den europeiska säkerhetsordningen. Europeiska unionen och USA markerade med att införa ekonomiska och personliga sanktioner mot personer kopplade till Putinregimen. När nu Ryssland fortsätter att bryta mot internationell rätt bör Sverige och EU införa ytterligare sanktioner mot den ryska regimen i form av en Magnitskijlagstiftning.

I ett brev till Europas ledare och regeringschefer uppmanar jag och 44 av mina kollegor i Europaparlamentet att EU i samarbete med USA bör införa ytterligare sanktioner mot de personer som genom svarta pengar stödjer och upprätthåller Putinregimen.

Den ryska regimen bedriver krig i Ukraina, har trupper i Georgien, ger militärt stöd till Assadregimen samtidigt som man möjliggör regimens användning av kemiska vapen. Vi har sett många exempel på hur regimen söker nedmontera grunderna för ett demokratiskt samhälle. Nervgasattacken i Salisbury, desinformationskrigföring, cyberattacker och inblandning i europeiska val är alla händelser i ett större mönster. I Ryssland har ett flertal journalister och oppositionspolitiker mördats.

Putinregimen söker till varje pris att stärka sin egen makt. Om den inte möter starka konsekvenser kommer regimens ageranden bara att trappas upp, med risk för att de sprider sig. Omvärldens reaktioner måste ske genom kompromisslösa fördömanden och genom lagstiftning som drabbar den korrupta elit som upprätthåller detta system. Den svenska regeringen bör ta ledningen i att garantera att ytterligare sanktioner mot individer och företag kopplade till den ryska regimens övergrepp blir verklighet.

Sverige bör följa våra baltiska vänner och införa en Magnitskijlag. En sådan lag skulle innebära riktade sanktioner mot personer som var ansvariga för den ryske affärsjuristen Sergej Magnitskijs död, som undersökte omfattande korruption kopplat till Kreml, och mot personer som begått grova människorättsbrott. Det är en upprättelse åt alla dem som straffats för att de sökt bekämpa korrumperade system.

I den Europeiska unionen bör vi se över vår övergripande strategi gentemot Ryssland. Vi bör också utveckla en lagstiftning mot penningtvätt, krav på transparens samt säkerställa att konkurrenslagstiftning tillämpas strikt mot dem som vill missbruka öppenheten på den europeiska marknaden.

När vi agerar gemensamt blir vi starka. Det såg vi i det samfälliga agerandet efter nervgasattacken i Salisbury. Vi kan inte acceptera Putinregimens fortsatta aggressioner. Tvärtom måste vi kunna försvara oss mot de olika nivåer av våld som präglar denna regim. Men då måste vi gå från ord till handling. Kriminalitet ska bekämpas även när den utövas i skuggan av en regim som sätter sig över lag och rätt.