Hoppa till innehåll

EU behövs mer än någonsin – krönika i Norrköpings Tidningar

Det sägs ibland att EU är i kris. Det är fel sätt att uttrycka det på. Det är snarare så att EU nu möter många kriser. Och det ställer större krav på gemensamma beslut och gemensamt agerande. Faktum är att Europeiska unionen nu möter just den typ av utmaningar som den en gång formades för. Värna säkerhet och fred, bidra till välstånd och konkurrenskraft och ge Europa en röst i världen. Möta gemensamma utmaningar som klimat, miljö och flyktingtragedier.

De som sympatiserar med Putin i Vänsterpartiet och i Sverigedemokraterna vill gärna hävda att det är Europeiska unionens fel att Ryssland driver krig i Ukraina och att det är Nato och upprustningar i väst som drivit den ryska regeringen att upprusta. Det är djupt fel.

För det första startade de ryska upprustningarna i början på 2000-talet. Det är inget svar på något annat än en rysk vilja att dominera sin omvärld genom hotet av militär styrka. För det andra har samtliga länder kring Östersjön kring denna tid rustat ner, inklusive Sverige. Rysslands upprustning är ett svar på andras nedrustning, inget annat. För det tredje är de förstärkningar som nu görs i form av truppnärvaro frågor om bataljonstorlek. Det finns ingen offensiv förmåga riktad mot Ryssland i detta, bara en högre tröskel inför ryska hot och ökad militär förmåga. För det fjärde ger decennier av förtryck under Sovjettiden inte dagens Ryssland någon rätt att bestämma eller styra över sina grannländer. De har rätt att bestämma över sin säkerhet och sin framtid på sina egna demokratiska villkor. Utan EU skulle vi alla vara svagare mot de hot Ryssland står för.

Flyktingfrågan är en utmaning för Europa och samtliga länder. Det finns inget land som kan anses ha löst frågan, vare sig för sin egen del eller för Europa. Det är regimen Assad, ISIS och även den ryska regimen som nu genom brutalt dödande och brutala bombningar fördjupar och förvärrar tragedierna. Människorna som flyr gör det för sitt liv. De kommer till flyktingläger som måste ges så goda förhållanden som möjligt, de måste få stöd att återvända en dag i framtiden och de kommer också behöva få behandlas som flyktingar. Det är bara genom samarbete som vi kan ha kontroll över våra gränser, hantera asylrätten och ge människor en framtid som alternativ till än djupare tragedier.

Den europeiska ekonomin har både styrkor och problem. I ett antal länder har krisen blivit till det normala. De länder som har reformerat och som tagit stöd i de gemensamma regelverken och den finansiella stabilitet som EU kunnat erbjuda har utvecklats. Samtidigt vilar hoten från en socialistisk ekonomisk politik med överspendering i tron att man genom att göra av med mer pengar än man har kommer att få mer pengar.

Och så har vi miljön. Klimatfrågan. Energipolitiken. Den inre marknaden som är avgörande för varje medlemsstats möjligheter.

Sverigedemokrater och Vänsterpartister vill att vi ska lämna detta samarbete därför att de ogillar friheten och frånvaron av murar av olika slag. Men inget land kan hantera dessa utmaningar bättre på egen hand. De baltiska länderna skulle utsättas för rysk maktpolitik. I Rumänien och Bulgarien skulle vi se en utveckling likt den i Ukraina. Vår handel och vår ekonomi utvecklas inte genom stängda gränser utan genom fri handel och en inre marknad.

I praktiken vill de göra Europa svagare mot de hot vi möter. Det är ingen tillfällighet att de ser Putin som någon att beundra eller i alla fall ursäkta. För att möta hoten ska vi inte göra oss svagare och splittrade utan starkare och enade i försvaret av demokrati och frihet. Det är nu vi ser att EU behövs.