Hoppa till innehåll

EU är vårt gemensamma värn för demokrati – krönika i Nya-Wermlands Tidningen

  • av

I en tid när vi ser motsättningar och konflikter som inte i främst handlar om politikens innehåll utan om demokratin som sådan måste Sverige och Europa stå starkt. Både för att möta krafter som ser demokratin som en fiende, som i Putins rike, men också i våra egna samhällen som alltför lätt glömmer vad demokratin kräver av oss själva. Det europeiska samarbetet bygger just på att demokrati och rättsstat går före makt.

Den kartell av auktoritärt ledarskap som lockar dem som ser demokrati och rättsstat som hinder är ett hot mot vår demokratiska ordning. Ryssland och Kina söker som ekonomiska och militära stormakter, den ena på nedgång och den andra på uppgång, stöd för en logik om att makten står över rätten. De söker genom strategiska investeringar, desinformation, cyberkrigföring och hot framställa demokratin som ett svagt och oförmöget samhällssystem där handlingskraft ställs mot frihet.

Den amerikanske presidenten ser rättsstatens och det öppna samhällets institutioner som motståndare som ska övervinnas och har abdikerat från ledarskapet för den fria världen. I Polen, Ungern, Rumänien och Bulgarien ser vi politiska ledare som hellre värnar sin makt än medborgarnas rätt. I Frankrike, Österrike och Italien har extrema krafter kommit närmare den politiska makten än vi trodde var möjligt för bara några år sedan. Det ställer högre krav på den Europeiska unionen.

Nu är tiden för en ny politisk allians. En allians som inte behöver träffas eller skriva något gemensamt program, utan bara finnas till för de värden som byggt våra samhällen.

Fienderna är de som inte accepterar demokratin. Våldsbejakande rörelser, antisemitismen som legitimerar förakt och våld, nazisternas marscher som inte blir mindre allvarliga för att islamistiska extremister hotar med bomber och vänstergrupper som tveksamt anpassat sig till demokratins former men som alltid hyllar den råa makten i andra länder. De har mer gemensamt med varandra i sina försök att legitimera våld och ändamål som helgar medlen.

Men när det gäller demokratin, som är en förutsättning för frihet och fred, är ändamålet ett öppet samhälle. Det enda medel som är förenligt med värnet av det öppna samhället är rättsstatens värn av vår frihet.

Demokratin är och ska vara fylld av politiska motsättningar. Det är demokratins kärna. Men den motsättning i samhället som handlar om demokratin som sådan förenar alla demokrater. Mitt i varje konflikt om skatter och migrationspolitik förenas vi i att vi kan debattera och diskutera och möjliggöra för medborgarna att välja mellan de olika alternativ som det öppna samhället erbjuder.

För mig blir därmed den Europeiska unionen ett viktigt fundament i att värna demokratin. EU bygger på våra politiska motsättningar, men också våra gemensamma värden. Den kan ständigt utvecklas och utvidgas, men den är ett uttryck för vår vilja att forma vår gemensamma framtid tillsammans och i sin tur var och ens rätt till frihet över hela Europa.