Hoppa till innehåll

EU´s uppgift är att överbrygga klyftor, inte att skapa dem – artikel i SvD

EU:s uppgift är att överbrygga skillnader

Det är och förblir en grund för EU att slå vakt om medborgerliga fri- och rättigheter och att skydda varje medborgare från diskriminering.
Det är en kompromisslös uppgift för unionen och jag kommer lika lite som någon annan moderat i Europaparlamentet acceptera något övertramp i den frågan.
Och det finns inte utrymme för att göra olika tolkningar oavsett vilken politisk eller religiös tillhörighet man har, även om man kan ha olika uppfattningar om vad demokrati och mänskliga rättigheter är.

Det är väl känt att socialister av olika uppfattningar har andra uppfattningar om vad demokrati kräver och hur mänskliga fri- och rättigheter ska vägas mot majoritetens uppfattning och demokratins effektivitet. De fördrag som ligger till grund för EU är däremot tydliga på denna punkt.
Det är också väl känt att det finns olika syn på familj, förhållandet mellan män och kvinnor, moralsyn och religiösa värden i Europa och i EU.
EU-samarbetet syftar till att överbrygga dessa skillnader, inte att genom politiska beslut
bedöma dem.

Därför vore det fel att föra in de enskilda kommissionärernas privata moralsyn, deras religiösa tillhörighet och politiska tillhörighet som kriterier för om de ska godkännas eller ej, inte minst eftersom det är kommissionen i sin helhet som parlamentet tar ställning till.

Jag håller gärna med Sven Frostenson (SvD Brännpunkt 26/10) om att en politiker ska bedömas i sin helhet. Men frågan om hur han eller hon kan leva upp till sitt uppdrag som EU-kommissionär – inte som ledamot i en nationell regering – kan inte avgöras beroende på om man gillar eller ogillar den religiösa trosuppfattning eller politiska grundsyn som kommissionären ger uttryck för.
Jag tror att Sven Frostenson kan hålla med om att det vore allvarligt för det europeiska samarbetet att när en kommissionär uttrycker den katolska kyrkans officiella trosuppfattning så ska det leda till att hela kommissionen underkänns.

Den viktiga frågan som vi tar ställning till är om kommissionen i sin helhet kan göra ett bra arbete. Det anser
jag.

GUNNAR HÖKMARK
moderaternas gruppledare i Europaparlamentet