Hoppa till innehåll

Ett systemfel om radiomedarbetare tror de skall ta ställning

Radions fd utrikeskorrespondent Cecilia Uddéns åsikt att det bara är i Sverige som public service radions regler om opartiskhet gäller tyder på att det finns ett systemfel inom Sveriges Radio i synen på den egna rollen när man rapporterar från andra länder.

Sveriges Radios uppgift är inte att slå vakt om förmodat ”svenska” förhållningssätt till politiken och debatten i vår omvärld. Det bidrar vare sig till förståelse för skeenden i vår omvärld eller för andras politiska eller religiösa uppfattningar.

På fredagens sammanträde med förvaltningstiftelsen för Sveriges Radios, Sveriges TV och utbildningsradion kommer Gunnar Hökmark att ta upp företagledningarnas ansvar i denna fråga. .

– Sveriges Radios rapportering har under många år underskattat övergreppen i socialistiska diktaturer och samtidigt varit ytterligt kritisk till demokratiskt valda regeringar och politiker som inte accepterar socialdemokratiska utgångspunkter. Uddéns rapportering under lång tid från främst Mellanöstern och USA har naturligtvis präglats av hennes syn på partiskhet utan att ledningen förefaller ha förstått sitt ansvar.

– Sveriges Radio måste som företag leva upp till sitt krav på opartiskhet och publikens krav på en seriös nyhetsrapportering, inte bara genom att personalen förstår de krav som ställs på ett public service-företag utan också genom utbildning och en personalutveckling som ger de anställda möjlighet att utan att relatera nyheter och skeenden till svenska politiska förutsättningar och till en förmodat ”riktig” svensk uppfattning, avslutar Gunnar Hökmark.

Gunnar Hökmark writes:
>Tron att en korrespondent för Sveriges Radio har rätt att vara partisk i
>sin utlandsrapportering är anmärkningsvärd. Men det riktigt
>anmärkningsvärda är att Cecilia Uddéns uttalanden om sin rätt till
>partiskhet är att hon trots lång erfarenhet inom Sveriges Radio har
>verkat och levat i föreställningen att detta är okontroversiellt. Det
>tyder på att ledningen för Sveriges Radio måste ta ett större ansvar för
>utvecklingen av medarbetarnas förmåga att se till andra perspektiv än det
>som upplevs som gängse norm i Sverige. På morgondagens sammanträde med
>förvaltningstiftelsen för Sveriges Radios, Sveriges TV och
>utbildningsradion kommer jag ta upp frågan om företagledningarnas ansvar
>i denna fråga.
>
>Uddéns uttalande tyder på att det finns ett systemfel inom Sveriges Radio
>när det gäller synen på den egna rollen när man rapporterar från
>samhällen och länder med en annan politisk debatt och andra politiska
>förutsättningar. Sveriges Radios uppgift är inte att slå vakt om förmodat
>”svenska” förhållningssätt till politiken och debatten i andra länder.
>Det bidrar vare sig till förståelse för skeenden i vår omvärld eller för
>andras politiska eller religiösa uppfattningar.
>
>Det är ingen nyhet att Sveriges Radio under många år har underskattat
>övergreppen i socialistiska diktaturer samtidigt som man varit ytterligt
>kritisk till demokratiskt valda regeringar och politiker som inte
>accepterar den socialdemokratiska utgångspunkten för hur ett samhälle
>skall utvecklas. Den uppfattning som Cecilia Uddén har burit på om sin
>roll har påverkat hennes rapportering under lång tid utan att ledningen
>förstått det ansvar den har gentemot henne och mot andra medarbetare.
>
>Sveriges Radio måste som företag leva upp till sitt krav på opartiskhet
>och publikens krav på en seriös nyhetsrapportering genom att personalen
>inte bara förstår de krav som ställs på ett public service-företag. Det
>ställs också krav på att ledningen bedriver en utbildning och en
>personalutveckling som gör det möjligt för dess anställda att rapportera
>från den övriga världen utan att relatera nyheter och skeenden till
>svenska politiska förutsättningar och till en förmodat ”riktig” svensk
>uppfattning.
>
>
>————Besök gärna min hemsida:
>http://gunnar.moderat.se där du också kan beställa mitt nyhetsbrev Fri
>Ekonomi
>