Hoppa till innehåll

Ett steg på vägen

– Det här är ett viktigt beslut för oss som vill ha en fri och öppen marknad för tjänster. En friare handel kommer att ge ökat välstånd och fler jobb. Svenska tjänsteföretag kommer att få bättre möjligheter i Europa och Europas konsumenter kommer att få större valmöjligheter.

– Om inte socialisterna, inklusive de svenska socialdemokraterna, motarbetat direktivet, hade de positiva effekterna för ekonomin blivit ännu tydligare. Men nu har vi en grund att stå på i arbetet för en helt fri tjänstehandel, säger Gunnar Hökmark.