Hoppa till innehåll

Ett steg framåt för ledarskap kring bredband och Internet

Med röstsiffrorna 49-1 ställde sig Europaparlamentets industriutskott bakom min rapport om spektrumpolitik och förslagen om att höja ambitionerna när det gäller Europas förmåga att leda utvecklingen kring mobilt internet och alla de nya tjänster som formar morgondagens ekonomi. Det var inte helt självklart med ett så brett stöd även om de flesta paragraferna i lagstiftningen var förankrade i kompromisser med de fem största partigrupperna. Men resultatet innebär nu att jag kan börja samtalen med ministerrådet och det ungerska och det kommande polska ordförandeskapet.

Mitt budskap till dem och till ministerrådet kommer att vara att de måste ta ställning till frågan om de vill att Europa ska bli nummer ett när det gäller mobilt internet och telekom, med den förändring av den digitala ekonomin och den inre marknaden detta innebär. Ska vi kunna bli den mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomin måste vi kunna genomföra de förändringar som krävs. Att ha den bästa kapaciteten och leda när det gäller hastigheter leder till att utvecklingen av nya tjänster kan ske här, och det leder till en fungerande inre marknad som mobiliserar Europas styrka.

I maj fattar parlamentet beslut i plenum, och därefter vidtar de formella förhandlingarna.

Etiketter: