Hoppa till innehåll

Ett starkt Europa för freden- Krönika Norrköpings Tidningar

  • av

I torsdags firade Europa fredsdagen efter andra världskriget. I går firade Ryssland segerdagen efter samma krig. I Europa innebär att vi firar det gemensamma samarbete och den frihet och fred vi har vunnit genom medborgarnas rätt. I Ryssland utvecklas nu segerdagen till ett krav på nya segrar över andra, på frihetens, rättens och fredens bekostnad.

Det bekymrar mig en hel del att så lite av den debatt vi har inför Europavalet handlar om det hot mot europeisk rätts- och fredsordning som vi ser när det pågår ett krig inför våra ögon, i Europa riktat mot europeiskt samarbete och demokratisk utveckling. För det är vad det hela handlar om.

Ukraina är inget hot mot Ryssland. Ingen kan påstå eller tro det. Men demokrati, frihet och en öppen ekonomi i Ukraina är ett hot mot makthavare som Putin som hellre skor sig på egen bekostnad än låter sina samhällen utvecklas och moderniseras.

Ukraina hade 1990 samma levnadsstandard som Polen. I dag har Polen en tre gånger så hög standard men framförallt en snabb utveckling mot ett än mer civiliserat och modernt rättssamhälle med välfärd och frihet för sina medborgare. Polen är också bortom Moskvas kontroll. Frihet och demokrati leder nämligen till att makthavare som i Kreml förlorar kontrollen över andra länder.

Om inte Polen, eller de baltiska staterna, hade varit medlemmar i Europeiska unionen hade de nu varit utsatta för samma politiska press och militära hot som nu möter Ukraina. Hotet mot Ukraina stannar inte på Krim eller ens i östra Ukraina utan är ett uttryck för en maktmentalitet som nu dominerar i Moskva, nämligen att internationell rätt, lagar och avtal bara är ett spel för galleriet och att brutal makt går före rätt.

Det är värt att notera att i ett antal politiska partiers valmanifest nämns inte detta hot mot en europeisk fredsordning som vuxit fram sedan murens och Sovjetunionens fall. Socialdemokraterna hade inte ett enda ord för denna fråga och det enda skarpa förslag för utvecklingen av Europa var att kräva att fackliga företrädare ska få avgöra den fria rörlighetens innehåll i verkligheten.

För mig handlar Europavalet om att göra Europa starkt inför de utmaningar vi står inför. Och de är stora och avgörande. Jag vill att vi ska kunna möta det ryska hotet genom ett sammanhållet och starkt Europa med förmåga att reagera mot rysk maktutövning med hela den ekonomiska och politiska kraft vi har. Jag vill att vi ska erbjuda Ukraina och andra länder den långsiktiga vägen in i den europeiska gemenskap EU är.

Jag vill att vi ska göra Europa starkt när det gäller kraven på minskade CO2 utsläpp så vi kan övertyga andra om nödvändigheten och trovärdigheten för de minskningar som måste göras. Jag vill att vi ska göra de reformer som krävs för att vi ska kunna bli en ledande global ekonomi. Jag vill att vi ska slutföra förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan världens två viktigaste ekonomier och demokratier därför att det krävs i den värld vi lever i.

Möjligheterna är stora och det är viktigt att vi låter de stora utmaningarna och vägvalen definiera hur vi väljer den framtida europeiska politiken. Glöm inte att rösta.

Gunnar Hökmark