Hoppa till innehåll

Ett starkare Norden

I går presenterades kommissionens rapporter över de olika länder som EU för samtal med vad gäller anslutning och medlemskapsförhandlingar. Kroatien får i princip ett klartecken för den vidare processen vilket för frågan framåt om en anslutning av Kroatien till 2012. Det aktualiserar i sin tur frågan om bland annat Islands medlemskap, där kommissionen konstaterar att landet i grunden är färdigt och att det mer handlar om förhandlingar än att förändra Island. Beroende på det isländska folket, svårt plågat av skuldkrisen, kan även Island snart komma att bli medlem. Då får unionen 29 medlemmar och ett starkare nordiskt block. Island blir också i så fall ett land som liksom Luxemburg och Malta får ett mycket stort inflytande i förhållande till sin storlek.

I går träffade jag en delegation från det norska stortinget som med sin talman var mycket måna om att understryka att man är ett europeiskt land. Men tyvärr, även för oss, innebär Norges utanförskap att man saknar inflytande över en lång rad av de beslut som påverkar det norska och det svenska samhället, liksom det isländska för övrigt.

Det gäller inte minst nu när vi diskuterar EU-budgeten, som jag gör just nu, den kommer att påverka oss alla men det är bara Sverige, Danmark och Finland som har företrädare i dessa diskussioner. NOrden skulle bli starkare och helare genom att alla nordiska länder blev medlemmar i EU.

Bloggar: Livskraft och politik och Carl Bildt.