Hoppa till innehåll

Ett starkare försvar nu

Presentationen av en utvecklad moderat försvarspolitik visar hur vi kan uppnå ett starkare förvar i närtid. Som jag tidigare har krävt behålls samtliga Gripenplan som nu är i tjänst, i stället för att slaktas för att ge delar till den nya serien. Antalet ubåtar ökar. Samtliga Archerkanoner som vi köpt tillsammans med Norge fördelas nu ut på svenska förband. En tredje brigad och amfibieförband i Göteborg.

Det är en viktig inriktning som nu sker, men det är viktigt att vi strävar efter en snabbare uppbyggnad i närtid. Ryssland har skapat ett avsevärt styrkeövertag i Östersjöregionen som kommer att växa de närmaste åren. Det innebär att det finns ett fönster för militär maktutövning fram till just ungefär 2025. Det kan handla om att skapa en förändrad maktbalans i Östersjön, med utrymme för påtryckningar mot de baltiska staterna, hot och repressalier mot andra länders militära närvaro och självfallet, ytterst, integritetskränkningar och aktioner av väpnat våld mot till exempel Sverige. Byggandet av Nord Stream II kommer till exempel att ge den ryska regimen ursäkter för att kräva eller för att genom mjukt eller hårt militärt agerande skapa fait accompli av olika slag.

Förändringar som beslutas inom ramen för den långa försvarsplaneringen är viktiga, men femton år av försummad svensk försvarspolitik kräver också därför en snabb återhämtning av det vi förlorade genom att inte se omvärldens framväxande hotbild.

Jag har tidigare pekat på behovet av en engångsfinansiering på 40 miljarder för att snabbt täppa till svarta hål och återhämta materielförnyelse i närtid. Det innebär en snabb satsning på att tillföra Meteor i stor skala, som innebär att svenskt flygvapen förstärks radikalt med nuvarande Gripen som plattform och med nya som kommer. Det innebär en avsevärd höjning av kvantitet och kvalitet på en gång. Modernt luftvärn till Visbykorvetter. Snabb organisering av modernt luftvärn, Patriot kombinerat med andra system. Komplettering av nödvändig materiell utan att det drabbar övningsverksamhet och närvaro i luften, till havs och under vatten liksom på land. Kanske kan man till och med ge Region Gotland lite pengar för att öns förband ska kunna öva på ön.

Vi måste nu mycket snabbt utifrån nuvarande förutsättningar höja vår samlade förmåga samtidigt som vi startar en ny långsiktig utveckling av försvarets förmåga, som både tar hänsyn till den aggression och upprustning som har skett och den som fortsatt pågår.