Den svenska regeringen har skadat svensk säkerhetspolitisk trovärdighet och försatt Sverige i ett säkerhetspolitiskt kaos. Det stod klart i måndags när utrikesminister Margot Wallström (S) lät meddela att Nord Stream 2 kommer att byggas med svensk hjälp. Det är ett slag mot vår säkerhet såväl som mot den europeiska energiunionen.

Projektet i sig syftar till att underminera europeisk säkerhet och stabilitet.

Så sent som i december varnade försvarsminister Peter Hultqvist (S) för konsekvenserna av att släppa in ryska intressen i de svenska hamnarna. Han gick så långt att han sade att det riskerade att “få effekter på den nya försvarspolitiska inriktningen”. Det bedöms så pass allvarligt att regeringen under måndagens presskonferens berättade att de kommer att vidta särskilda åtgärder för att motverka det hot som avtalet med Karlshamn innebär. Exakt vad det innebär vet vi inte, då det bedömdes vara så pass avgörande för rikets säkerhet att åtgärderna hemligstämplats.

Det som nu sker är alltså att en svensk kommun får betalt av den ryska staten medan den svenska staten får betala för höjda säkerhetsåtgärder och ökad risk.

Det är ekonomiskt men framförallt säkerhetspolitiskt ansvarslöst.

Det var detta som hela tiden låg på lut efter att regeringen i höstas valde att inte ta sitt ansvar och säga nej till Nord Stream 2. För i stället för att slå fast att det kommunala självstyret inte omfattar rätten att fatta beslut som inverkar på svensk utrikes- och säkerhetspolitik valde regeringen att lämpa över frågan om att hyra ut hamnar till ryska statsföretag på kommunal nivå. Men det är Sveriges regering som har ansvar för Sveriges säkerhetspolitik och dess bedömningar ska ligga till grund för de beslut som fattas och som har inverkan på vår förmåga att försvara oss. Det kan inte vara kommunala hamnbolag som tar över det ansvaret.

Det vi nu ser är dessutom ett slag mot europeisk solidaritet och hela Europas säkerhetssituation.

Den ryska energipolitiken är en medveten del i den ryska säkerhetspolitiska strategin. Regimen söker monopolisera och dominera marknaden för fossilgas. Därigenom skapar man ett påtryckningsmedel gentemot de länder som är som mest beroende av naturgas för sin energiförsörjning. Nord Stream 2 är ett led i denna politik. Det är den andra ledningen på Östersjöns botten för att distribuera gas till Europa och byggs inte av kommersiella skäl utan att för att kunna gå runt länder som Ukraina och Polen och därmed öka utrymmet för att destabilisera Europa.

Det här är inte något Sverige ska bidra till. Det innebär i sig ett hot mot våra grannländer, men också mot vår säkerhet.

Sedan måndagens beslut har våra vänner runt om i Europa ställt frågan varför Sverige nu bidrar till konstruktionen av Nord Stream 2.

Under de senaste dagarna har Ryssland drivit på för en ny offensiv i delar av östra Ukraina. Det är en fortsättning på Rysslands expansiva utrikespolitiska doktrin och Vladimir Putins vilja att vidga den egna intressesfären genom att använda militär och politisk aggression.

Närapå dagligen kommer rapporter om att regimen storsatsar på att genom hybridkrigföring påverka de tyska och franska valen under 2017.

I denna tid öppnar den svenska regeringen för ett projekt som den själv anser hotar vår säkerhet. Det är ansvarslöst. En kommun ska inte mot pengar ges möjligheten att sälja svensk såväl som europeisk säkerhet. Det är osannolikt men sant och det är ett uttryck för en betydande säkerhetspolitisk oförmåga.

Gunnar Hökmark, delegationsledare för Moderaterna i Europaparlamentet