Ett öppet val

För bara några dagar sedan sa opinionsexperterna att den rödgröna ledningen i april var av ett slag som man knappast kunde tro skulle kunna tas in av alliansen. I dagens mätning från demoskop är den redan intagen.

Eftersom de hävdade att en ledning i april eller maj leder till att man vinner valet skulle då den självklara slutsatsen vara att det nu är osannolikt att de rödgröna kan komma tillbaka. De hade fel då och de har fel nu, om de fortfarande tror sig kunna vara säkra på något.

Det som vi kan säga med säkerhet är att frågan om vem som vinner valet är öppen men att alliansen verkar vinna på att båda alternativen presenteras mot varandra.