Hoppa till innehåll

Ett öppet samhälle har sina förutsättningar

Kommentatorer och så kallade experter befinner sig i en ständig jakt på att hitta något nytt eller omvälvande att kommentera efter en partistämma. Det blir lätt kremlologiskt på ett krystat sätt för att kunna hävda något intressant eller att man sett något nytt. Det nya är att moderaterna nu tydligt vill reformera arbetsrätt och bostadsmarknad. Det ger mer öppenhet och förändring.

Det är däremot direkt fel att moderaterna efter partistämman har bytt migrationspolitik. Det har dessutom inte ett dyft att göra med Sverigedemokrater som är emot flyktingar och som vill ha stängda gränser.

Krönike- och kommentatorsteorin saknar analys och bygger på föreställningen att politik inte ska präglas av verklighet och att verklighet inte ska prägla politik och heller aldrig förklarar politikens inriktning, eller vad politiker säger. Statsvetare från Göteborg tävlar med dagstidningarnas analytiker, krönikörer och kloka gubbar om att i varje ordvändning eller politiskt besked tolka in partitaktik och strategiska infall, istället för att bedöma om det kan ha med de faktiska utmaningarna i vi möter.

Tanken på att en av vår tids största flyktingvågor nu präglar svensk och europeisk politik, något som sker i verkligheten och inte bara i hjärnorna på människor och stämmosalar och medieredaktioner, inte skulle påverka politiken och då åtgärder som krävs vore mer anmärkningsvärd än att vi nu diskuterar hur man med tillfälliga uppehållstillstånd, fortsatt asylpolitik och reformer för mottagande ska kunna klara av alla dem som nu kommer, och som kommer att komma.

Det finns direkt konkreta problem som hur man hanterar de många som kommer vad gäller tak över huvudet liksom på längre sikt boende och arbete. Hur själva asylhanteringen ska fungera när gränskontroller inte fungerar som de ska, vare sig kring EU-gränserna eller kring Sverige. Var människor ska tas om hand, hur människor ska kunna få ett liv som fungerar. Diskussioner om detta när flyktingströmmarna mångfaldigats är inte ett uttryck för en annan migrationspolitik än öppenheten. Däremot för en migrationspolitik som hanterar både rättsstatens regler, den reglerade invandringens villkor och antalet flyktingar. Verkligheten finns utanför redaktionerna, och den finns heller inte i stämmosalarna. Den är mycket svårare och tyngre än så, inte minst för dem som är på flykt.

Genom att reformera arbetsrätten och förändra bostadspolitiken läggs några förutsättningar för öppenheten fast. Öppenheten kan och är inte en fråga om öppenheten över gränserna utan om hur människor kan etablera sig och leva i samhället. Gränskontroll är en förutsättning för asylhantering vilket i sin tur är en förutsättning för en reglerad invandring som ger skydd åt de utsatta.

Ett mer flexibelt och öppet samhället är en förutsättning för att nyanlända ska få jobb. Det är viktiga inslag i förnyelsen, och det var viktiga beslut på stämman. Problemet är de kommentatorer som sitter fast i det socialdemokratiska modelltänkandet som säger att marknad, flexibilitet och låga trösklar inte har något att göra med integration. De har de.

Det finns mycket att fundera på för kommentatorer men åtgärder för att möta en historiskt stor flyktingvåg är inte minskad öppenhet utan en förutsättning för att hantera en öppenhet som människor på flykt ska möta. Det är sant att moderaterna nu visar på behovet av fler reformer. Det är en förutsättning för att Sverige ska klara sina utmaningar.