Hoppa till innehåll

Ett nytt mandat till Sverige

I dag röstade Europaparlamentet igenom den nya sammansättningen av parlamentet, det vill säga fördelningen av antalet mandat för de olika länderna. Den nya fördelningen bygger tråkigt nog på att britterna lämnar och därmed inte längre väljer ledamöter till parlamentet. De allra flesta mandaten som nu försvinner används till att minska antalet ledamöter i parlamentet, men en mindre del används för att justera ojämnheter i representation. Hur ojämnheterna ska hanteras finns det lika många uppfattningar om som det finns länder. Av en ren slump tenderar länder med olika storlek att föredra de matematiska modeller som gynnar dem mest.

För min del var det viktigt att i början av den här processen, som var under förra sommaren, se till att värna om de mandat vi uppnått 2009 och som vi till slut lyckades försvara inför valet 2009. Där vi var nära att efter kroaternas inträde förlora ett mandat och där jag i sista stund inför omröstningen i konstitutionsutskottet lyckades övertyga en dansk, en estnisk och en litauisk ledamot att rösta för det förslag som rätteligen enligt varje numerär logik skulle stanna hos Sverige och inte glida över till Österrike. Det innebar ett antal informella överläggningar med rapportören i vår grupp liksom med ledarna för de små och medelstora delegationerna för att där stänga dörren för en så kallad transnationell lista, som bara skulle öka avståndet mellan väljare och valda, urholka demokratisk förankring samt drabba de små och medelstora länderna.

Efter mer principiella diskussioner om vikten av att medelstora länder är en viktig del för att uppnå majoriteter, utan att några få stora länder styr, lyckades jag få stöd för en inriktning som fortsatt gav god representation åt de medelstora länderna. Istället för 21 fanns det rimliga matematiska modeller även för ett utfall som för Sveriges del kunde ha inneburit 18, 19 eller 20. Men nu blev det 21, efter att vi 2004 hade 18,  vilket är ett viktigt steg för Sveriges inflytande i EU. Måtte åtminstone ett dessa mandat tillfalla en moderat. Det ger inte bara fler röster utan ökad närvaro och inflytande.