Hoppa till innehåll

Ett nytt landskap i en ny värld

Opinionssiffrorna visar, oavsett att det är opinionssiffror på att Sverige har fått ett nytt politiskt landskap. Ett socialdemokratiskt parti som nått en europeisk normalitet och ett borgerligt parti som är jämbördigt. Socialdemokratins inre sökande kommer avgöra hur partiet kommer att fylla denna roll. Väljer man att gå till vänster, vilket en del tyder på, samtidigt som vänsterpartiet byter ledning någon gång, kan vi plötsligt få två vänsterpartier och ett miljöparti med mer borgerlig inriktning. Och på moderaterna vilar ansvaret att reformera och förändra så att Sverige kan förbli ledande och stabilt även när den akuta krisen i omvärlden har lagt sig. Det är inte socialdemokratin som nu är det stora hotet utan den utmaning som ligger i verkligheten.

I går olika möten kring radiospektrumlagstiftningen samt styrelsearbete. I dag blir det MUF:s förbundsstämma. Vi moderater kan glädjas inte bara åt höga opinionssiffror utan också ett ungdomsförbund som nu är Sveriges största, med marginal. Det är dessutom Sveriges bästa, kan tilläggas.

Under gårdagen har oron kring Irland och Portugal fortsatt att tillta i styrka. Nu sprider sig oron också till Spanien. Det beror på att långivare tvekar om förmågan att betala tillbaka, särskit om ett land måste inställa sina betalningar med de återverkningar det ger banker i ett annat land och därmed andra länder.

Liksom diskussionerna kring det så kallade valutakriget påminner detta om att den finansiella krisen i grunden beror på samhällsekonomiska obalanser. Stor upplåning, stora underskott och för stor konsumtion. Dessa obalanser gäller globalt men också i Europa. Det är inte finansmarknaderna som driver krisen utan bristerna i ekonomier som får allt svårare ett finansiera sina lån, på grund av för stora utgifter och bristande tillväxtkraft.

I torsdags blev jag parlamentets rapportör kring Global economic governance. Det kommer ge anledning att utveckla en politik som siktar mer på dessa obalanser, och vad vi kan göra åt dem, än att försöka lösa problem genom regleringar som motverkar globalisering och eller syftar till att konkurrens.

Länder som Spanien, Grekland och Irland, eller Portugal och för den delen Frankrike måste på en gång minska sina underskott och öka sin tillväxtkraft. Strama regler för underskott av olika slag men tydligare krav på reformer och en ytterligare öppning av internationell handel, också vad gäller valutor, är de medel vi har för att få en bättre global stabilitet.