Hoppa till innehåll

Ett delat EU hjälper inte Europa

En gårdag och en förmiddag som framförallt har handlat om förhandlingarna om ett nytt avtal eller fördrag mellan euroländerna och andra om starkare budgetregler för ökat finansiell stabilitet. Det är lite av en onödig process, att gå vägen via ett internationellt avtal mellan vissa länder, eftersom vi redan har ett regelverk på plats i form av den nya stabilitetspakten, som genom sina krav sätter ramar för de kommande 10 åren, samtidigt som fördraget nu handlar om åtgärder som samma medlemsstater sa nej till när vi lagstiftade för några månader sedan.

Risken är istället att vi efter 20 års process av enande av Europa nu hamnar i en process av delning och nya motsättningar som försvagar kraften till ekonomisk återhämtning. Nord och syd, euro och inte euro, nettobetalare och nettomottagare, budgetproblem och inte budgetproblem. Det finns många vägar att dela in EU i klubbar och strukturer. Det som nu är alarmerande är att några medlemsstater vill skapa särskilda toppmöten, särskilda ministermöten och särskilda parlamentariker möten för dem som är en del av euron, i motsats till andra. Det är att underminera enandet och det har vi uppnått att parlamentet i dessa förhandlingar inte kommer att acceptera en framväxt av en union inom unionen.

I Dagens Nyheter i dag underkänner Stefan Stern, tidigare stabschef för den socialdemokratiska partiledningen, den välfärdspolitik som bygger på att offentlig välfärd är bra och privat är dålig. Hans enkla poäng är att den är fel och dessutom står i strid med alla de väljare som med glädje har valt mångfalden.