Hoppa till innehåll

Ett nytt år och nya utmaningar

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina visar på ett problem som är hela Europas. Den ryska gasexporten gör Europa mer och mer beroende till Ryssland.

Den nya gasledningen i Östersjön, som syftar till att gå vid sidan om dagens transitländer, för att därmed göra även dem mer beroende av de gasleveranser de får, kommer att öka detta beroende.

Det är talande att den avgångne tyske förbundskanslern har satt sig som ordförande för det konsortium som bygger denna ledning, i strid med både miljövarningar och varningar för den säkerhetspolitiska situtation som kan skapas.

Demokratiska länder måste i den nya tiden lära sig att utveckla en utrikespolitik som svarar mot den nya tidens mer fragmenterade säkerhetspolitiska situation. Det gäller hur vi möter Iran med sina hot mot Israel och det gäller hur vi möter ett Ryssland som använder gasexporten för att påverka valen i Ukraina och som kan använda gasexporten på motsvarande sätt i andra situationer.