Hoppa till innehåll

Ett Gott Nytt År!

En stor del av den europeiska krispolitikens samtal har handlat om hur man ska fatta beslut snarare än om vilka och om att fatta dessa. Så har den försvagning som den ekonomiska krisen inneburit också burit med sig riskerna för en politisk försvagning av Europa med beslutsstrukturer som delar och klyver snarare än som helar och överbryggar.

Istället för diskussioner om hur EU ska delas upp i olika takter och olika klubbar av dem som är inne och ute när det gäller euron eller europluspakt behövs nu en diskussion som utgår från att hela Europa ska vara en kraft i världen. Skälet är enkelt. Det finns inget som så uppenbart avgör verkligheten i våra många olika länder och samhällen som hur vi tillsammans kan möta skuldkrisens konsekvenser, den globala ekonomins utveckling, diktaturregimers försök till att förändra den internationella agendan och hur vi kan bidra till demokratins krafter runt om i världen.

Det är bara hela Europa som kan göra det. Av två enkla skäl. Ett Europa som låter sig delas kommer vara sig ha den ekonomiska dynamiken eller den politiska energin för att vara en kraft i världen. Och ett Europa som är delat kommer inte ha den globala kraft som en EU i sin helhet kan ha.

Så vår ekonomiska utveckling här i Sverige, utvecklingen av jobben och tillväxten, avgörs av vår förmåga att lösa problem tillsammans. Och vår förmåga att hävda demokratins värden och stödja dess olika krafter runt om i världen beror på att vi kan agera samlat och att vi tillsammans i Europa har en idé och agenda som lyfter sig över nuets många olika motsättningar och inrikespolitiska motsättningar.

Ett gott nytt år för Europa kräver att vi kan samla oss till de beslut som behövs. Och ett gott nytt år kräver också att EU som en ledande demokratisk kraft kan agera för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter. Det kräver mer av en diskussion kring hela Europa och mindre av beslut som skapar nya motsättningar. Däri finns den politiska agenda som jag kommer att verka för och som jag hoppas kommer få största möjliga stöd.

Ett Gott Nytt År!