Ett Gott 2020!

Ett Gott Nytt År. Vi lever i en tid då osäkerheterna är fler och större än vad vi blivit vana vid. Hur nästa år ser ut är skrivet i stjärnorna. Många problem och motsättningar kan bli värre. Vi har fler aktörer globalt som vill underminera den liberala demokratin och en världsordning byggd på att rätten står ovan makten.

Kinas växande ekonomiska makt utväxlas allt mer i politiska krav på omvärlden. Rysslands krympande ekonomi pareras med militära satsningar för att med militär förmåga och våldskapital kunna utöva tryck och påverkan på andra länder. I Mellanöstern ser vi regionala stormakter som Iran och Saudiarabien med regimer som lever på det totalitära förtrycket och en människsosyn som gör det enskilde livet betydelselöst. Turkiet har växande ambitioner att spela en större roll som regional stormakt. Daesh och islamistisk extremism driver terror och politik med hatet som drivkraft och föraktet för individens rätt som politiskt mål. 

Mönstret av auktoritära regimer ser vi i andra delar av världen. Filipinerna är ett exempel, de kommunistiska regimerna i Sydostasien som präglas av en varierande brutalitet är andra exempel, från det totalt slutna Nordkorea till det mer öppna Vietnam. I Latinamerika regimer som ser rättsstaten som hinder för den politik de vill föra. 

Men de har alla en sak gemensamt. De är rädda för den liberala demokratin, för friheten och människors rätt att välja. De ser att välstånd inte kan skapas i deras slutna samhällen.De vet att deras makt kan gå dem förlorad när som helst. 

Det är mitt i allt detta en tragedi att USA under Donald Trump vill vara en ledare för den fria världen, bara en ledare för sin egen världssyn. Storbritanniens Brexit försvagar Europa och Storbritannien. De har liksom många andra en politisk agenda som motverkar fri handel och en multilateral världsordning. 

Europeiska Unionen är i detta perspektiv den enda globala aktören för mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, fri handel och frihet. Nato förblir den viktiga gemenskapen för att värna demokratiers gemensamma frihet och en kärna för ett större samarbete demokratier emellan. 

I Sverige har frånvaron av politik i ivern att blockera lett till en stagnation både politiskt och ekonomiskt. När nödvändiga beslut inte har fattats har allvarliga problem och hot vuxit. 

Allt detta kan vi göra något åt. Det är alltid idéer som avgör ett samhälles utveckling. Det gäller Sverige och det gäller i det globala perspektivet. Därför är det viktigt att påminnas om att diktatorernas rädsla för friheten avspeglar den styrka som frihetens idéer har. Det välstånd vi uppnått världen över avspeglar det fria samhällets överlägsenhet. Den kultur och civilisation som människor söker sig till har formats av fria tankar och idéernas frihet. Vi vet att världen ständigt har förändrats så. Och ständigt kommer göra det. Med våra idéer eller andras.

Låt oss se till att vi börjar där nästa år och gör 2020-talet till en ny tid av förändring präglad av frihetens värden. Gott Nytt År.