Hoppa till innehåll

Ett fritt och öppet Europa kan inte acceptera hot mot demokrati och självständighet

I morgon börjar EU sitt toppmöte med det Östra partnerskapets länder. Det blir ett möte som redan från början präglas av en förlorad framgång. Ukraina har efter intensiva påtryckningar och hot riktade mot landets suveränitet och ekonomi gett efter för ryska krav. En regim som redan från början tog lätt på både demokrati och rättsstat har ställt sig under rysk kontroll och gett upp möjligheterna till att utveckla landet till en del av det öppna och demokratiska Europa.

 

De som nu demonstrerar på Kievs gator gör det för att de ser värdet av en Europeiska Unionen och ett närmare samarbete när det gäller fri handel, viseringar och samarbete kring energi och infrastruktur. Allt detta gav landets regim upp när man i praktiken sålde sig till den ryska ledningen.

 

Nu hotas demokratin. Redan nu ser vi hur medias frihet inskränks. Hur den politiska makten tar kontroll över alla delar av samhället. I Ukraina ser vi hur viktigt europeiskt samarbete är. Det gör demonstranterna. Därför ska vi inte ge upp om deras framtid bara för att regimen gett upp Ukrainas framtid.

 

Det vi nu har sett är en mjuk krigföring mot EU och mot demokratiska värden. Ökad makt för Putin innebär minskade möjligheter. En aggressiv rysk ledning tvingar sina grannar att böja sig. Det har gällt Armenien för några veckor sedan, Georgien 2008, sedan lång tid tillbaka Vitryssland och nu som sagt Ukraina. Det är en samhällsmodell av rövarkapitalism som nu vinner bredare fotfäste i det som är vårt Europa.

 

Det är självfallet ett nederlag för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter men det är också en påminnelse om vad EU är och vad som krävs av oss som medborgare. De som nu demonstrerar för Europa i Kiev vet vad som menas med frihet och demokrati.

 

Och de vet vad ryska maktkrav innebär. Liksom hur Ryssland agerar mot sina grannar. Det är bristen på respekt för andras självständighet som gör att Ryssland nu agerar mot de länder som vill välja en egen väg samtidigt som Putinregimen motverkar en utveckling mot demokrati och rättsstat. Ett fritt och öppet Europa kan inte acceptera en politik som medvetet och med alla maktmedel hotar andra länders självständighet.

 

Det är en utmaning för varje land i Europa och i EU. Och det är en fortsatt utmaning att verka för att frihet och demokrati kan övervinna en maktelit som inom ramen för Putinregimens maktanspråk präglas av korruption och hot mot andra länder. Rysslands maktanspråk måste mötas genom erbjudanden om samarbete grundat på frihet och demokrati, ekonomiskt samarbete och förmåga att möta rysk styrkeuppbyggnad.