Hoppa till innehåll

Ett friare, säkrare och bättre Europa – krönika i Norrbottens-kuriren

Framtidens hot och utmaningar kräver sina specifika lösningar, men de måste mötas med samma styrka och respekt för frihetens fundament som har lagt grunden för dagens Europa och de måste mötas med en insikt om att Europa är i ständig förändring. Det förutsätter att vi har en regering i Sverige och svenska ledamöter som är aktiva i EU, och inte bara var femte år när det är val.

I EU kan vi i dag fatta gemensamma beslut om det som är gemensamt. Vi har kunnat utvidga demokrati och rättsstat till fler länder och vi har kunnat få plats lagstiftning som gör det enklare för människor i vardagen. Det har gjort att Europa har blivit både friare, säkrare och bättre.

Några frågor som jag har arbetat med under mina femton år som Europaparlamentariker har varit utvidgningen, den digitala utvecklingen, de finansiella marknaderna, en ekonomisk politik som sätter reformer främst samt öppnandet av nya marknader.

En sådan fråga har varit att få till en gemensam telekommarknad med öppna gränser för samtal och data. Det är den lagstiftningen som nu har lett fram till att vi kan ringa och surfa fritt i andra EU-länder utan extra kostnader. Telekomlagstiftningen handlar också om Europas ledarskap i världen, just eftersom kommunikation är en så central del i den moderna ekonomin och för fortsatt ekonomisk tillväxt.

Många marknader som enskilda länder har velat skydda har vi lyckats öppna upp för konkurrens där det tidigare rått monopol, som posten och järnvägen. I en digital ekonomi bör pakethanteringen ske under konkurrens och med en dynamik som ett monopol aldrig kan uppbåda.

Tack vare patientdirektivet kan svenska medborgare nu resa utomlands för att få behandling, och vara säkra på att man kan få behandling när man befinner sig utomlands. I forskningspolitiken har jag arbetat för att förstärka ledande forskning och drivit fram regellättnader för att öppna upp deltagande i forskningsprogrammen. I utrikespolitiken har jag drivit för en hård linje mot Ryssland.

Europa har förändrats de senaste femton åren. När jag som nyvald Europaparlamentariker 2004 deltog i mitt första plenarsammanträde var det i ett återförenat Europa. De länder i Central- och Östeuropa som tidigare setts som omöjliga medlemmar i EU var nu självklara medlemmar. Mycket av det vi i dag tar för givet var inte alls en självklarhet då och mycket av det som i dag kan ses som omöjligt kommer att vara verklighet i morgon.

Den franske utrikesministern Robert Schuman uttryckte 1950 i sin deklaration om det europeiska samarbetet att Europa inte kommer att byggas på en gång eller genom en helhetslösning, utan genom konkreta resultat. Valet till Europaparlamentet blev inte det ödesval som några menade att det skulle bli. Europa är nämligen ständigt under utveckling, som steg för steg har lett till mer öppenhet för Europas medborgare.