Hoppa till innehåll

Ett friare Europa

Så fick Europa ännu ett land. Kvar av det forna Jugoslavien och den gamla efterkrigstidens kommunistiska strukturer finns inget. Namn på länder som för mig en gång mest kändes som sagoländer som Bosnien-Herzegovina, Kroatien och Montenegro är nu tillsammans med Slovenien, Makedonien och Serbien självständiga delar av det nya Europa.

Det var attraktionen i det nya Europa som bidrog till denna nya stats födelse men det var också den stabilitet och säkerhet som ledde till att montenegriner kunde avgöra sin framtid själva.

Montenegro vill liksom de andra länderna på Balkan forma och utvecklas utifrån sin egen nationella identitet, inte efter strukturer som formats för att upphäva dem, samtidigt som de söker en gemensam nämnare och identitet i ett större europeiskt arv och en större ekonomisk gemenskap.

Det handlar om säkerhet och trygghet till demokrati och mänsklig värdighet men också om förhoppningar om ett samarbete som ger välstånd och utveckling. Det är både det gamla och det nya som träder fram på Balkan. Det är inte påtvingat utan människornas eget val. Det ligger långt bortom svenska vänsterpartisters vrångbilder av EU. Det gamla Jugoslavien låg närmare dem. Frihet och öppna gränser var aldrig det som la grunden för vare sig vänsterpartiets politik eller Jugoslaviens statsbildning. Så det är inte underligt att vänsterpartiet agiterar mot EU, på samma sätt som de en gång agiterade för den socialistiska befrielse de tyckte sig se i bland annat Jugoslavien.

Det innebär inte att historien är färdig på Balkan. Först måste frågan om Kosovo hanteas. Det är i sin tur en fråga som tvingar Serbien och det serbiska folket att söka komma tillrätta med sin egen nationella identitet. Som ett land i Europa eller som ett land som har anspråk över andra på Balkan.

Det anmärkningsvärda med det som nu sker är att ett nytt land kan uppstå utan våld i en plats i Europa som varit så förknippad med våld och krig.

Utan EU och de förändringar Europa innebär för människorna är det svår att tro att det hade varit möjligt. Vi tillhör därför alla vinnarna i det som nu sker.