Ett friare europa- många steg som kräver mer

Här kan man ladda ner Gunnars senaste skrift om ett firare Europa som är en sammanfattning av de viktigaste framgångarna Gunnar uppnått under sina 15 år i Europaparlamentet