Hoppa till innehåll

Ett fortsatt uppdrag

I går blev jag omvald som vice ordförande i EPP-gruppen. Det är självfallet hedrande och roligt och framförallt innebär det möjligheter att ytterligare påverka inte bara enskilda politiska förslag utan också den mer övergripande agendan.

Och det är så att mycket av det som i dag står på spel i Europa ställer krav på europeiskt beslutsfattande. Det gäller krishanteringen som faller på EU-bordet av det enkla skälet att inget enskilt land kan uppnå det som krävs, men det gäller än mer den våg av förnyelse som krävs för tillväxt. Det räcker inte vad ett land gör men dessutom måste alla beslut som ska leda till en gemensam och dynamisk marknad vara gemensamma.

Av detta enkla skäl måste vi komma vidare från de diskussioner som nu dominerar, nämligen vilka som ska vara inne och vilka som ska vara ute, utan att vi vet vad man i så fall är inne i eller utanför. Det euroepiska beslutsfattandet just nu har hamnat i en kortsiktighet vad gäller innehåll men alltför mycket långsiktighet vad gäller det man beslutar om. Det som är dagens kris och behov av reformer får stå åt sidan för åtgärder som i praktiken är relevanta först på andra sidan 2020. Det gäller de små tillägg till stabilitetspakten som toppmötet utformat som en särskild överenskommelse, efter att Frankrike och Italien tillsammans med Tyskland sa nej till just dessa inslag i själva stabilitetspakten.

Reformer med det långsiktiga syftet att klara konkurrenskraft och nytt företagande och nya jobb, tydliga regler för offentliga finanser och ökade möjligheter för enskilda människor. Det är vad den stora idéen om EU måste bygga på om Europa ska kunna ha en ledande roll i den nya värld som är vår.

En hel del har hänt. I går firade de polska vännerna den snart kommande avslutningen av det polska ordförandeskapet för ministerrådet, med en polsk talman för parlamentet och den polske premiärministern, en kväll som inföll 30 år efter att undantagstillståndet mot Solidarnos infördes. I dagens kris kan det vara värt att notera att stora saker kan åstadkommas när rätt idéer för prägla vardagens reformer.