Hoppa till innehåll

Ett fanatiskt hat

[BILD1]Läget i Irak är ett elände och en nationell tragedi. Det är ett sönderfall som drabbar irakier som dödas av andra irakier och som kräver en hög dödssiffra av amerikanska soldater. Ett skäl är att den amerikanskledda ockupationen inte lyckats stabilisera landet, inte lyckats bekämpa de grupper som vill slita andra delar av det irakiska samhället i bitar och, kanske viktigast av allt, inte lyckats sätta sig i respekt som en kraft för demokrati och frihet. Eländet i Abu Ghraib, svårigheterna att upprätthålla ordningen månaderna efter invasionen, en lång rad andra incidenter där amerikansk trupp inte visat den respekt för fri- och rättigheter som var invasionens moraliska drivkraft, allt har bidragit tillsammans med det faktum att mycket starka krafter i Irak och utanför inte vill att fred ska råda. Memri visar i en rapport den lista på personer som det gamla Bath-partiet vill eliminera genom att avrätta. Det är en lista som i all sin tydlighet visar på ett oförsonligt hat och en ovilja hos starka organiserade grupper att tillåta fred och demokrati. Lägg till det shiitiska grupper i Irak liksom den iranska regimens målmedvetna strävan att destabilisera ser man ett vidare mönster än att det är ockupationen som sådan som utlöst detta. De som spränger andra människor i luften gör det inte på grund av ockupationen utan på grund av att de inte vill tillåta några andra ett inflytande. Det var den viljan som ledde till långt större antal dödsoffer under Husseins tid och som nu kommer till uttryck. De som tror att ockupationen har utlöst allt detta har inte brytt sig om att se hur denna del av världen fungerade under Saddam Husseins tid vid makten, ej heller de hot mot omvärlden som både han och de iranska ledarna gett uttryck för. Det gör inte det amerikanska misslyckandet mindre men visar att problemen är större än de strider ockupationstrupperna utsätts för. Det våld vi nu ser mot irakier utlöstes inte av att Hussein föll utan på grund av att det fanns redan då.