Hoppa till innehåll

Ett Europa som leder

Tidigare i dag talade jag på Tulldagen 2013 här i Stockholm. Mitt bidrag handlade om hur Europa kan bli en globalt ledande ekonomi. Det kan vi bli. För det första är det viktigt att mitt i krisen också se det faktum att vi i Europa har några av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier, som har utvecklat sin konkurrenskraft och vitaliserats genom integration och en inre marknad. Kring Östersjön finns ekonomier som Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark, Sverige och i samma område Norge. Här ser vi hur reformer, inriktning mot fri handel och mot den globala ekonomin tillsammans med långsiktiga satsningar på forskning ger innovationer och framväxande företagande.

EU är världens största ekonomi. Större än USA och långt större än Kina. Men vi har inte världens största marknad. Det kan vi göra något åt. Det är genom en fullt ut genomförd inre marknad och genom en fri handel ut mot omvärlden som europeiska företag kan bli ledande företag i sin globala miljö. När man kan bli nav, hub, nod, kluster eller allt vad vi vill kalla det i de nätverk av handel och flöden som moderna kunskapsföretag utvecklar.

Tillväxt förutsätter fri handel. Handel förutsätter transporter. Det är slående hur många politiska riktningar i Europa hellre vill ha protektionism, regleringar och mindre av transporter. Svenska socialdemokrater motarbetar förändringar som öppnar upp den inre marknaden. Tillsammans med de så kallat gröna motarbetar de transporter som ger fattiga delar av världen en möjlighet till utveckling och som är en förutsättning för att ledande företag i Europa kan bli globalt ledande med Europa som bas.

De hotar jobben, välståndet och europeiskt ledarskap. Den nya tidens agenda kräver reformer som gör Europa till en öppen ekonomi med världen i fokus.