Hoppa till innehåll

Ett ensamt och isolerat Ryssland utan vänner

Regimen Putin håller nu på att isolera sig från det internationella samfundet. Med ett förakt för internationell rätt håller Vladimir Putin på att göra sig till omöjlig som företrädare för ett land som vill delta i och kunna dra nytta av internationellt samarbete.

 

Nu står Ryssland utanför det internationella rättssystemet, utan dess garanter, men framförallt utan det förtroende länder emellan som är en förutsättning för samarbete till fördel för det egna landet. Ryssland förtrycker inte längre sitt eget folk, fuskar inte längre med internationella regler utan förbryter sig mot allt det som är internationell folkrätt.

 

Det kommer att drabba Ukraina. Och det drabbar europeisk stabilitet. Men mer än något annat drabbar det Ryssland som nu är det land som ingen kommer att lita på, många kommer att frukta och alla kommer att vilja hålla ifrån sig. Vladimir Putin har svikit Ryssland som ett land i världen i ivern att skydda en egen korrumperad maktstruktur. Den maktstrukturen bygger nu på våld, nationalistisk hotfullhet och frånvaron av demokratiskt stöd.

 

Putin skrämdes av det som hände Janukovitch och har nu skapat en regim för att skydda sig än mer mot folkliga krav på demokrati och rättstat. Nu är han just så svag som våldsverkare är. Starka i slaget men svaga i förtroende och stöd. Det är ett mer ensamt Ryssland som träder fram genom de maskerade beväpnade förbanden på Krim och Putins triumf. Det är inte Rysslands och ryska folkets triumf. Vilka är i dag Rysslands vänner?