Hoppa till innehåll

Ett demokratiskt Georgien hör hemma i Europa

Efter en eftermiddag i Bryssel som mest ägnats åt bankkrislagstiftning och förberedelser inför den trilog, förhandling mellan de tre institutionerna Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen, som vi har planerat till torsdag är det dags att senare i kväll flyga till Tbilisi och Georgien. Skälet till mitt besök där handlar självfallet om att följa upp och genom närvaro försöka motverka den selektiva rättvisa som blivit fallet efter regeringsskiftet i höstas. Då vann oppositionen valet med oligarken Ivanishvili i täten.

Och därefter har oppositionen hotats med legala åtgärder om man opponerade för mycket, och legala åtgärder har det blivit. Den nya oppositionens presidentkandidat sitter häktad, och honom kommer jag besöka, och många andra har blivit hotade, förhörda, häktade om det nu inte är släktingar som har utsatts för rättsapparatens agerande. Allt detta ligger Georgien i fatet inte bara i sin utveckling som land och samhälle utan också när det gäller ett närmare samarbete med EU.

Så i möten med premiärminister, talman och regeringssidans liksom oppositionens kandidater till presidentposten kommer mitt budskap vara att Georgien är välkommet men att övergrepp mot rättsstatens och demokratins regler är hinder för associationsavtal och fördjupad handel. Den typen av reaktioner möter man inte från sina ryska grannar, därifrån välsignas snarare korruption och maktstyre, men i samarbete med EU vinner Georgien inte bara självständighet utan också fri handel och ekonomisk tillväxt.